Laatste wijziging: 25 mei 2023

Abonnementen bij online (her)inschrijven

In principe zijn alle abonnementen (voor personen) die de bibliotheek aanbiedt beschikbaar voor online (her)inschrijven, maar de meeste kun je alleen verlengen (hernieuwen) en niet kiezen bij het nieuw lid worden.

Welke abonnementen zijn beschikbaar voor nieuwe inschrijvingen en welke voor verlengen? Bekijk het overzicht.

Gebruikers kunnen hun huidige abonnement, ook als dit een “speciaal” (kortings/voordeel)abonnement is, in principe altijd online hernieuwen (zie Hoe werkt online inschrijven op de bibliotheeksite, met uitzondering van binnen/buiten gemeente, zie verder). Dan krijgen ze wel een internetblokkade zodat ze nog even langs de balie moeten. Onder speciale abonnementen verstaan we bv. Kanstentarief, Leerkracht in opleiding, Leerling …

Online (her)inschrijven kan wel alleen bij abonnementen voor personen: abonnementen voor instellingen (Klas, Instelling …) komen niet in aanmerking. Het abonnement Doelgroepenwerking wordt zowel gebruikt voor personen (vroeger in Limburg als leerkrachtenabonnement) als voor instellingen, maar komt in dit laatste geval dus niet in aanmerking voor online (her)inschrijven. Enkel wanneer het gedefinieerd werd als een abonnement voor personen is dit wel mogelijk, maar niet als optie voor leerkrachten!

Standaardabonnementen

Een lener kan juridisch gezien pas vanaf 12 jaar zelf (online) lid worden. Daarom wordt het Jeugd-abonnement (code 1 in Wise) nooit online aangeboden. Wanneer een gebruiker zich voor de eerste keer inschrijft bij de bib, kan hij online wel kiezen voor andere “gewone” abonnementen. Uiteraard zijn enkel de abonnementen beschikbaar waarvoor hij op basis van zijn leeftijd en woonplaats in aanmerking komt. Meestal zal dit het standaardabonnement voor zijn leeftijd zijn (Jongere, Jongvolwassene, Volwassene of Senior) en eventueel een Plus-abonnement (Jongere Plus, Volwassene Plus). Om deze keuze te maken is het volgende scherm toegevoegd op de website:

Voor de abonnement binnen en buiten gemeente: deze kan de gebruiker nooit zelf kiezen. Dit wordt automatisch toegekend op basis van de postcode van de klant. Hij zal dus altijd slechts een van beide (binnen of buiten gemeente) aangeboden krijgen op bovenstaand scherm. Deze worden nooit samen getoond – noch bij nieuw inschrijven, noch bij verlengen. Voor het verlengen van deze abonnementen en speciale gevallen: zie meer uitleg hieronder.

Leerkrachtenabonnementen

Als jouw bibliotheek werkt met (een) leerkrachtenabonnement(en), krijgt de gebruiker altijd één leerkrachtenabonnement te zien op het keuzescherm (als de gebruiker binnen de hiervoor vastgelegde leeftijdscategorie valt).

Let op! Er is maar één standaardoptie mogelijk. Als jouw bibliotheek meerdere leerkrachtenabonnementen aanbiedt, moet er één gekozen worden als standaard. De andere leerkrachtenabonnementen worden dan behandeld als “speciale” abonnementen: leners kunnen hun huidige abonnement wel verlengen, maar kunnen zich hier niet online voor inschrijven als nieuwe klant.

Als de gebruiker kiest voor het leerkrachtabonnement, moet hij ook zijn lerarenkaartnummer ingeven. Er wordt vervolgens gecheckt bij Klasse of dit geldig is. Indien niet, of indien deze lerarenkaart al gebruikt werd door een andere lener, gaat de inschrijving niet door (er komt een foutmelding).

Kortings- en/of voordeelabonnementen

De gebruiker wordt gewezen op de beschikbare voordeelabonnementen (zie blauw kader op bovenstaand scherm), maar kan deze bij een nieuwe inschrijving niet kiezen. Hier staan alleen deze die de bibliotheek effectief gebruikt.

Als hij al een speciaal abonnement heeft, kan hij dit wel verlengen, maar dan krijgt hij een internetblokkade. Dat betekent dat hij langs de balie moet om te laten verifiëren of hij hier nog steeds recht op heeft. Pas dan kan de gebruiker items uitlenen via de zelfscan.

Speciaal geval: 063 – Volwassene digitaal

Als de bibliotheek dit abonnement aanbiedt, komt Volwassene digitaal ook op het keuzescherm wanneer een volwassene zich wil inschrijven. Als de klant voor dit lidmaatschap kiest, krijgt hij geen internetblokkade. Dit is de enige uitzondering op de regel dat je altijd een internetblokkade krijgt bij een nieuwe inschrijving! Dit abonnement is immers bedoeld om alleen toegang tot de digitale collecties te bieden, en is niet opgenomen in het uitleenreglement. Let op: biedt dit abonnement enkel aan als je ook de mogelijkheid om online te betalen hebt ingesteld.

Verlengen en speciale situaties bij abonnementen binnen/buiten gemeente

Bij de standaardinstellingen voor binnen (abonnementscode 60 en 80) en buiten (61 en 81) gemeente gebeurt er het volgende bij het verlengen van het abonnement – voorbeeld met 60/61:

  • als je abonnement 60 hebt en een postcode binnen de gemeente, krijg je 60 aangeboden bij het verlengen
  • als je abonnement 60, maar een postcode buiten de gemeente hebt, heb je daar eigenlijk geen recht op en zul je abonnement 61 voorgeschoteld krijgen (zie afbeelding hieronder)
  • idem bij 61 – gelijk welk abonnement je huidige abonnement is, je krijgt altijd het abonnement te zien dat past bij je postcode!

Dit is de standaardwerking van binnen/buiten gemeente. Indien dit niet past voor jullie bibliotheek, kan er ook ingesteld worden dat een van beide het standaardabonnement is en het andere behandeld wordt als een speciaal abonnement dat alleen verlengd kan worden (met internetblokkade). Dit kan beter zijn als jullie abonnement 61 gebruiken als binnen gemeente of wanneer bepaalde postcodes (grensdorpen) wél recht hebben op het abonnement binnen gemeente. Wat gebeurt er dan? Als we bv. 60 instellen als het standaard-volwassenenabonnement (maar dat kan ook omgekeerd) dan:

  • bij het nieuw inschrijven: krijgt iedere volwassene 60 aangeboden, nooit 61
  • bij het verlengen krijg je altijd je huidige abonnement, nooit het andere:
    • als je 60 hebt, verleng je 60, zonder internetblokkade, los van je postcode (dus ook wie daar in feite geen recht op heeft)
    • als je 61 hebt, krijg je 61 op het verlengscherm, maar je krijgt een internetblokkade, want dit is een “speciaal” abonnement. Je kan ook niet overstappen naar 60 (dit is een uitzondering op de standaardwerking omdat 60 en 61 elkaar uitsluiten).