Er zijn een aantal teksten van Mijn Bibliotheek die de Mijn Bibliotheek-beheerder kan aanpassen voor de bibliotheek. Dit gebeurt via de Mijn Bibliotheek-adminstratie, deel Beheer > Bibliotheek.

Naam en E-mail

Je kan naam, e-mailadres van je bibliotheek en e-mailadres aankoopsuggesties aanpassen (standaard staan de benaming en e-mailadres zoals gekend uit BIOS ingesteld). De naam wordt gebruikt op de Mijn Bibliotheek-schermen. Het e-mailadres wordt gebruikt om de berichten uit het contactformulier (gemeente.bibliotheek.be/contact) naar toe te sturen – wanneer men daar kiest voor de categorie ‘Vraag’. Wanneer men in het contactformulier kiest voor de categorie ‘Aankoopsuggestie’ wordt het e-mailadres uit het veld ‘aankoopsuggesties gebruikt’, standaard staat daar ook het e-mailadres zoals gekend uit BIOS maar dat kan je dus indien nodig ook overschrijven met een ander e-mailadres.

HTML in de grote tekstvakken

Het is mogelijk HTML-opmaak te gebruiken in de grote tekstvakken die hieronder worden besproken, maar aangezien niet alle elementen en attributen aanvaard worden, moet dit goed getest worden. De teksten worden namelijk momenteel weergegeven in het tekstformaat “Eenvoudige HTML”, zoals in de bibsite. Dit formaat laat volgende HTML elementen en attributen toe:

<em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h5 id> <h6 id> <br> <span> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption width height> <iframe src width height> <h1> <pre> <drupal-url data-*> <a href hreflang !href accesskey id rel target title name class=""> <p class="clearfixfloat"> <h2 id class="clearfixfloat"> <h3 id class="clearfixfloat"> <h4 id class="clearfixfloat"> <drupal-entity data-entity-type data-entity-uuid data-entity-embed-display data-entity-embed-display-settings data-align data-caption data-embed-button data-langcode alt title>

Bij dit formaat is het echter niet mogelijk om het style-attribuut toe te laten.

Label koppelen bibliotheekkaart en Label paswoord

Dit label kan in drie talen ingesteld worden en staat in vet voor het veld waar de gebruiker zijn bibliotheekkaartnummer of rijksregisternummer moet invullen. Er is een standaard tekst ingesteld maar elke bib kan dit, inden gewenst, overschrijven.

Info over koppelen bibliotheekkaart

Label en infotekst koppelen invullen in MB-admin

Deze helptekst verschijnt onder het label van 4. in de registratieprocedure of bij het toevoegen van een lidmaatschap. De tekst kan in drie talen ingevoerd worden. Ook hier is er een standaard tekstje ingesteld per bibliotheeksysteem, maar je kan dit overschrijven.

Info over paswoord bibliotheekkaart

Deze helptekst verschijnt onder het label van 5. in de registratieprocedure of bij het toevoegen van een lidmaatschap. De tekst kan in drie talen ingevoerd worden.

Het is mogelijk HTML-opmaak te gebruiken in dit tekstvak, maar aangezien niet alle elementen en attributen aanvaard worden, moet dit goed getest worden. Er is een standaard ingesteld per bibliotheeksysteem maar elke bib kan dit dus in de administratiemodule overschrijven.

In het voorbeeld hierboven is dit dus: “Het paswoord is ofwel je geboortedatum (dd/mm/jjjj) ofwel je zelfgekozen paswoord”.

Introteksten bij uitleningen, reserveringen en betalingen

Introtekst bij uitleningen:
Deze komt in het kader bij ‘download uitleningen te staan’, boven het overzicht van de uitleningen. Op dit scherm kun je verlengen, dus alle informatie daarover kan hierin een plaats vinden.

Introtekst bij reservering:
Deze staat boven het overzicht van de reserveringen naast de knop om reservaties te annuleren. De eventuele kosten van het reserveren of de annuleringsvoorwaarden kunnen in dit tekstje aangehaald worden. Voor Wise-bibliotheken wordt de kostprijs ook al automatisch geafficheerd op het reserveerscherm en hoef je die dus niet op te nemen in de introtekst, andere informatie m.b.t. de reserveringsvoorwaarden zoals bv. de annuleringsvoorwaarden en kostprijs bij niet afhalen kun je hier wel in kwijt

Introtekst bij betalingen:
Als je hier een tekst opgeeft zal deze de standaard tekst ‘Je hebt openstaande kosten in Bib X’ bovenaan het overzicht van de kosten, overschrijven.