Tabblad Log & debug

Als er zich een probleem voordoet met de client kan het handig zijn om het logbestand in te schakelen.

Vink Aktief aan en wijzig indien nodig de locatie waar het logbestand moet bewaard worden. Klik daarna op de knop Opslaan, vanaf dat moment wordt uitgebreide logging van de client weggeschreven naar de gekozen locatie.

Probeer nu de fout te herhalen, of werk verder tot de fout zich voordoet.

Loggen en debuggen is een zware belasting voor het systeem. Als logging niet meer nodig is, dient dit terug uitgeschakeld te worden door Aktief uit te vinken.

Logbestanden worden automatisch na een maand opgeruimd.

Bezorg het logbestand aan de servicedesk samen met het precieze tijdstip van de fout alsook een exemplaarnummer en/of klantnummer.

Meer info