Laatste wijziging: 25 januari 2022

Tabblad Balieprofielen

Met een baliepofiel bepaal je wat de standaard gedragingen van de Wise client zijn. Een balieprofiel bestaat uit een aantal Basiseigenschappen en een aantal Balieprocedures. Vanuit Cultuurconnect is er voor elke bibliotheek een default balieprofiel voorzien.

Default balieprofiel

Het default balieprofiel dat voor elke bib voorzien is door Cultuurconnect heeft de naam Balie-NAAMBIB meegekregen en volgende defaults  zijn voor de balieprocedures ingesteld:

 • Afrekenen bij innemen: 2 – Bij kosten/registratie 1e x
 • Bonprocedure bij innemen: 5 – Op verzoek. 
 • Bontype bij innemen: 1 – transactiebon
 • Afrekenen bij uitlenen: 3 – Bij kosten/registratie 
 • Bonprocedure bij uitlenen:  4 – Altijd een bon
 • Bontype bij uitlenen: 4 – Statusbon
 • Bonprocedure afrekenen kassa: 2 – Vragen om bon. 
 • Reserveringsbon: 3 – Altijd een bon
 • Bontype bij reserveringen: B – Bonnenprinterbon
 • Transportbonnen: 2 – Altijd een bon
 • Transportbontype: B – Bonnenprinterbon
 • Blokkadebonnen: een ticket in geval van geblokkeerde exemplaren, 2 – Altijd een bon
 • Blokkadebontype: B – Bonnenprinterbon
 • IBL-bontype: B – Bonnenprinterbon
 • Bezorgbontype: P – A4 bon

De bib kan het balieprofiel naar de eigen voorkeuren aanpassen, vooral voor de Bonprocedures, zodat deze overeenstemmen met de interne werking van de bib.

Balieprofiel instellen

Belangrijk: Stel op elke geïnstalleerde client een balieprofiel in!

Als er geen balieprofiel aan een client is gekoppeld gaan bepaalde onderdelen van de Wise client zoals het rekenblok niet correct werken en worden sommige bonnen niet geprint.

Een balieprofiel instellen kan je door het profiel te selecteren en via rechtermuisklik ‘Instellen voor deze client’ in het menu te selecteren. Onderaan het overzicht van balieprofielen kun je zien welk profiel is ingesteld op die specifieke client:

Via de knop Wissen kan je het profiel terug van de client loskoppelen.

Balieprofiel wijzigen

Vanuit Cultuurconnect is er voor elke bibliotheek een standaard balieprofiel voorzien, je kan dit ten allen tijde zelf wijzigen met de rol Admin.

De instellingen van dit balieprofiel kan je wijzigen door eerst het profiel te selecteren en daarna via rechtermuisklik Details te selecteren in het menu.

Basiseigenschappen

Omschrijving

 • dit is de naam van het balieprofiel
 • gebruik een duidelijke omschrijving met daarin de naam de van de bib verwerkt, vb. Balie-Tessenderlo

Starten met

 • optioneel kan je het opstartscherm van de client selecteren

vb. is het een client die gebruikt wordt om vooral in te nemen, dan kan je de client laten opstarten in het onderdeel Innemen door dit te selecteren in de lijst

Je kan aan de bepaalde balie er ook voor kiezen om standaard in boekenbusmodus in te nemen door bij Innemen in BoekenBusMode ‘Ja’ te selecteren.

Balieprocedures

De basis balieprocedures kan je hierboven nakijken.

Enkele opties die je kan kiezen:

 • Standaard geen afrekenblok maar meteen kosten registreren zodat ze aan de betaalautomaat betaald kunnen worden (indien bib geen ontvangsten toelaat aan Wisebalie): “Afrekenen bij Innemen” en “Afrekenen bij Uitlenen” zet je op “9-Niet afrekenen”. De gemaakt kosten worden meteen geregistreerd in Wise, er verschijnt geen afrekenblok en je kan aan de Wisebalie dus niets ontvangen.

Balieprofiel maken

Een nieuw balieprofiel kan je maken door in het overzicht van de balieprofielen via rechtermuisklik Nieuw aanmaken in het menu te selecteren. Geef een omschrijving met zeker de naam van de gemeente in. Maak de nodige selecties en klik op Ok.

Via de rechtermuisknop kan je ook een kopie maken van het standaard balieprofiel, om hiervan te vertrekken en enkele aspecten te wijzigen.