Laatste wijziging: 19 augustus 2021

Installeren van de letterfonts op de Windows computer

Wie graag barcodes wenst afgedrukt te hebben op bonnen of A4-papier dient de letterfonts van Wise te installeren.

Opgelet: hiervoor moet je als Administrator ingelogd zijn in Windows op de pc.

Ter controle

Via Vestigingsbeheer kies je voor “Test XML-bonnen”. Klik op “Toon bon” en indien op het scherm het voorbeeld wordt getoond met een barcode dien je de volgende stappen niet uit te voeren. Wordt op de bon een reeks cijfers getoond moet je de letterfonts installeren.

Via Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie ga je naar het tabblad “Voorkeuren”. Hier klik je bij Fonts op “Installeren”.

Wise geeft iets later een foutmelding dat het programma de fonts niet heeft kunnen installeren. Wise toont vervolgens de map waar de letterfonts zijn opgeslagen. Via Windows Verkenner ga je naar de bewuste map.

Je selecteert vervolgens één voor één de fonts. Via rechtsklikken krijg je de mogelijkheid om het font via Windows te installeren.

Je klikt op “Installeren voor alle gebruikers” of “Installeren”. Nu worden de fonts toegevoegd in de letterbibliotheek van Windows.

Nadat je de fonts hebt geïnstalleerd open je Wise. Via Vestigingsbeheer kies je voor “Test XML-bonnen”. Klik op “Toon bon” en indien op het scherm het voorbeeld wordt getoond met een barcode is de installatie gelukt.