Belangrijke info voorafgaand aan installatie

De Wise client installeren en configureren is eenvoudig maar moet worden uitgevoerd met een login die voldoende rechten (schrijfrechten/administrator) heeft op de computer waar de client geïnstalleerd wordt.

Correcte installatie van de client is enkel mogelijk als er geen proxy is ingesteld (alle verkeer naar *.oclc.org mag niet langs de proxy).

De configuratie van de Wise client kan enkel aangepast worden door Wise-gebruikers met de rol Werkplekbeheer. Elke bib ontvangt een e-mail met een extra login met de nodige rechten om de configuratie te kunnen uitvoeren. Die extra login kan je eventueel doorgeven aan je IT-beheerder. Andere gebruikers met de rol van werkplekbeheerder zijn terug te vinden in Bevoegdheden voor het personeel.