Waarom werken cultuurcentrum (of cultuurpartner) en woonzorgcentrum samen?

De lokale samenwerking tussen een woonzorgcentrum en cultuurcentrum of -dienst wordt gewaardeerd door beide partijen. In de ene gemeente is de samenwerking intens, in de andere gemeente gaat het om faciliteren en op weg helpen. Elke lokale context is anders, de intensiteit van samenwerking bepalen de lokale partners zelf.

Na de livestreams in 2019 evalueerden we de livestreams en vroegen we ook naar de ervaring in de lokale samenwerking.

90% van de cultuurcentra en woonzorgcentra die onze enquête beantwoordden, vinden de lokale samenwerking tussen de lokale cultuurpartner en het woonzorgcentrum waardevol tot zelfs heel waardevol.

Redenen van de woonzorgcentra zijn:

  • Uitbreiding van het aanbod aan animatie in het WZC voor de bewoners. Hiermee bereiken we mensen die we anders niet zouden bereiken.
  • Qua aankleding konden we overeenkomen om ook dingen van het cultuurcentrum of -dienst te lenen zoals een rode loper, paaltjes, enz. Ook qua technisch materiaal waren zij beter voorzien (geluidsinstallatie enz.).
  • Groter aanbod. Je bent mee met wat er leeft qua cultuur.
  • Het is steeds leuk om nog met wat cultuur in aanmerking te komen en om kennis te maken met nog andere projecten.
  • We vinden het belangrijk om onze bewoners te blijven prikkelen met wat er in de buitenwereld gebeurt, ook op vlak van cultuur.

Redenen van cultuurcentra en cultuurpartners zijn:

  • Het brengt minder / niet mobiele mensen en cultuurbeleving naar elkaar toe.
  • Door het aanbod van Cultuurconnect gaan wij samenwerken met nieuwe partners binnen de gemeente en daar kunnen verdere waardevolle contacten/samenwerkingen uit groeien.
  • De emotionele reacties van de mensen spreken voor zich. Dit was de moeite meer dan waard.
  • Mensen in kwetsbare positie bereiken is een belangrijke doelstelling voor de komende beleidsperiode. Dit was een perfecte manier om dit te bewerkstelligen.