Kosten delen met zorgpartners, een bewuste keuze of niet?

Voorstellingen livestreamen naar zorginstellingen, je speelt er straffe troeven mee uit! Een win-win voor cultuurpartners én lokale zorgpartners die zich op meer en meer plekken ook vertaalt in een gedeelde kost. Els Verhaert (consulent Programmatie, Liers Cultuurcentrum), Liesbet Deraedt (clustermanager inwoners & vrije tijd in Liedekerke) en Christel Dusoleil (30CC, Leuven) doen hun samenwerking met zorgcentra en het financieel plaatje uit de doeken. Zo doen ze het in Lier, Liedekerke en Leuven! 

Els: “Het kostenplaatje delen was in Lier altijd al een bewuste keuze. Zonder financiële bijdrage zou het voor ons een verliespost zijn en sowieso niet haalbaar om dit aan te bieden, wat we jammer zouden vinden. We wilden het wel graag opnemen in ons programma. Na overleg hebben we voor een bedrag gekozen dat ons ‘fair en haalbaar’ leek voor de zorgcentra én waarmee we mogelijk break-even zouden draaien, afhankelijk van het aantal zorgcentra dat deelneemt.” 

Liesbet: “De komende livestream op 13 maart is een eerste deelname vanuit ons bestuur en dus ook een test. Nadien gaan we het sowieso evalueren. Door de kosten te delen, valt de budgettaire impact mee voor een kleine gemeente als Liedekerke. Dit maakt het misschien ook mogelijk om het livestreamaanbod naar de toekomst uit te breiden en meerdere voorstellingen per jaar aan te bieden zonder grote financiële impact voor het lokale bestuur. Op deze manier kunnen we cultuur nog dichter bij de mensen brengen.”

Helder communiceren

Els: “Vanuit het Liers cultuurcentrum wordt hier gewoon helder over gecommuniceerd op onze website. Dus ze weten wat ze mogen verwachten en wat wij van hen kunnen verwachten. Dit werd ook in ons team vooraf goed doorgesproken. Ik heb geen idee of er door de prijs zorgcentra afhaken, want die hoor ik dan waarschijnlijk gewoon niet. Over de prijs werd niet overlegd, die werd voorgesteld door ons. We hebben voorlopig geen idee of ze eventueel bereid zijn om meer te betalen.

Het was een gok of we effectief geïnteresseerde zorgcentra zouden vinden, maar het proberen waard. Ik heb bij de start van dit seizoen heel intensief gecommuniceerd naar zorgcentra uit de héél brede regio. Met resultaat, want er zijn voor beide livestreams 8 zorgcentra ingeschreven! Onze bedoeling is om dit te blijven aanbieden zolang onze zorgcentra er interesse voor hebben.”

Financiële bijdrage

Els: “We moeten break-even draaien voor deze doelgroep, dus zolang Cultuurconnect ons een bedrag vraagt moeten we dat ergens recupereren. Als je naar een voorstelling gaat kijken koop je ook een ticket, dus dit ligt in dezelfde lijn. Ik ga ervan uit dat ze meestal met minstens 20 bewoners kijken, dus dan valt de prijs per persoon wel mee. Wij bieden dit seizoen 2 livestreams aan via jullie. Per livestream waaraan ze deelnemen betalen ze € 75 per zorgcentrum en wij factureren dit gewoon door naar hen.”

Christel: “Ook bij 30CC (Leuven) betalen de zorgcentra mee. De kost van één livestream wordt er gedeeld door alle deelnemende woonzorgcentra, kinderziekenhuizen of andere zorgpartners. Het bedrag varieert zo tussen de 100 en 60 euro, naargelang het aantal zorgcentra die mee streamen”.

Liesbet: “Wij vragen in Liedekerke € 165 per zorgcentrum. We werken samen met 2 zorgcentra. Hierdoor kunnen we de kostprijs in 3 splitsen. Vanuit de zorgcentra werd dit niet in vraag gesteld en ondervonden we geen enkel probleem om een bijdrage te vragen. We hebben anderzijds ook geen idee of ze bereid zouden zijn om meer te betalen. Onze eerste livestream komt eraan op 13 maart (Old Time Favourites met De Bonanza’s) en we kijken ernaar uit. Benieuwd naar de reacties van bewoners en medewerkers in beide zorgcentra!”

Cultuurconnect: “Er zijn ook heel wat cultuurpartners die er bewust voor kiezen om de livestream gratis aan te bieden aan de zorgcentra, dit als onderdeel van inclusief cultuurbeleid en toegankelijke vrijetijdsparticipatie. De financiële bijdrage wordt gedragen door het cultuurhuis zelf en/of vanuit gemeentelijke budgetten (al dan niet gedeeld tussen de domeinen cultuur/vrije tijd en welzijn/OCMW).”