Coronamaatregelen in woonzorgcentra

Bij de organisatie van de livestream vertoning in het woonzorgcentrum ga je best in overleg met de betrokken woonzorgcentra. 

In deze rubriek vind je enkele handvaten om het gesprek aan te gaan.

De richtlijnen voor woonzorgcentra

De richtlijnen die woonzorgcentra moeten volgen vind je op  de website van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Je kan deze site best regelmatig te consulteren of er aanpassingen zijn in deze maatregelen. De concrete invulling van deze maatregelen, bvb. het hanteren van de leefgroepbubbels, is te bepalen door elke voorziening. Hoe ermee omgegaan wordt kan licht verschillen van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Een leefgroep is een groep van bewoners die samen een aantal gemeenschappelijke ruimten delen, namelijk de zit- en eetruimte en gemeenschappelijk sanitair. (crf. artikel 1, 7° van de bijlage 11. Woonzorgcentra bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019)

Enkele basisprincipes uit mbt de bubbels uit het richtlijnendocument van 24 juni (check zeker de website van het Agentschap zorg en gezondheid voor de laatste stand van zaken): 

 • Het is mogelijk om wekelijks met het aantal personen bepaald door de Nationale Veiligheidsraad (= uitgebreide persoonlijke of sociale bubbel) nauwer contact te hebben bovenop de persoonlijke of leefgroepbubbel. In een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf type 1 en centrum voor herstelverblijf kunnen de bewoners van een leefgroep namelijk een leefgroepbubbel vormen. Binnen bubbels moeten de bewoner en zijn bezoeker(s) geen mondneusmasker dragen.
 • Bewoners van een groep van assistentiewoningen en een serviceflatgebouw kunnen enkel een persoonlijke bubbel vormen met hun huisgenoot.
 • In een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf type 1 en centrum voor herstelverblijf komen normaal veel personen met elkaar in contact. Ter preventie van een (nieuwe) uitbraak en in het kader van contactonderzoek, is het aangewezen om de leefgroepbubbel van elke bewoner te beperken.
 • De sociale bubbel kan bestaan uit bezoekers (familie, vrienden, …) van de bewoner én bewoners van de voorziening die niet tot de leefgroepbubbel van de bewoner behoren. De personen van de sociale bubbel mogen elke week veranderen. Zie 4.4. Werking.
 • Alle bubbels moeten steeds onderling een afstand van minimaal 1,5 meter respecteren.
 • Wanneer een bewoner in contact komt met een bewoner of bezoeker die niet behoort tot de sociale – en leefgroepbubbel, moeten alle voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden, ook de 1,5 meter afstand. Als de afstand van 1,5 meter niet kan bewaard worden, moet de bewoner een mondneusmasker dragen.
 • Alle betrokkenen moeten goede informatie op maat krijgen over de mogelijkheden van het vormen en respecteren van bubbels.
 • Blijf alert voor symptomen van een COVID-19 besmetting, o.a. koorts en respiratoire klachten, bij bewoners. Dit laat toe om tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen op te starten of aan te passen.

Enkele basisprincipes mbt de werking en activiteiten uit het richtlijnendocument van 24 juni (check zeker de website van het Agentschap zorg en gezondheid voor de laatste stand van zaken): 

 • De werking van de cafetaria, de ontmoetingsruimte en het restaurant kan heropgestart worden volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.
 • De directie communiceert transparant over het maximale aantal personen dat gelijktijdig kan toegelaten worden in gemeenschappelijke ruimtes (bv, in de cafetaria, restaurant, kinéruimte) en volgt het naleven van de richtlijnen op.
 •  (Eet)tafels, toestellen, behandeltafel(s), … in de cafetaria, de ontmoetingsruimte en het restaurant en in andere gemeenschappelijke (oefen)ruimte(s) buiten de leefgroep worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de personen van de verschillende bubbels gewaarborgd is. 
 • Bij bubbel-overschrijdende activiteiten bewaren de bewoners van de verschillende bubbels 1,5 meter afstand tussen elkaar. Om deze afstand te garanderen, kunnen bewoners aan de tafel schuin tegenover mekaar plaatsnemen en niet recht tegenover elkaar. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een rotatie-systeem (maaltijden in shiften).
 • Voor het heropstarten van de vrijwilligerswerking kan het Corona-Ouderencharter gebruikt worden als leidraad wanneer ouderen ingeschakeld worden.
 • Activiteiten en bezoek in open lucht worden gestimuleerd.

Hartverwarmende activiteiten voor woonzorgcentra

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen zijn topprioriteit. Daarnaast blijft het belangrijk om in te zetten op het welbevinden en het ‘thuisgevoel’ van bewoners in woonzorgcentra.

Hartverwarmers bundelt inspiratie en voorbeelden voor activiteiten in woonzorgcentra https://soulcenter.be/hartverwarmers 

Hoe beter mensen zich thuis voelen, hoe beter het welbevinden en dus ook de gezondheid. Zich thuisvoelen heeft een directe relatie met de levenskwaliteit. Maar hoe kunnen we hier ook in deze moeilijke periode toch op blijven inzetten?

Maite Mallentjer, Lector levenslooppsychologie en ouderen

Deze website bevat tientallen Hartverwarmers – initiatieven voor een warm thuisgevoel in woonzorgcentra. We bundelen deze initiatieven aan de hand van drie factoren: 

 1. baas op eigen kamer
 2. verbondenheid in het woonzorgcentrum: de mogelijkheid tot betekenisvolle relaties en vriendschappen tussen bewoners onderling en het personeel
 3. de band met de samenleving: hoe iemand nog in verbinding staat of komt met wat zich buiten het woonzorgcentrum bevindt. Het lijkt paradoxaal maar zich verbonden voelen en weten met diverse aspecten over de woonzorgomgeving heen draagt bij tot het vormen van een thuisgevoel. Het is belangrijk dat er bruggen blijven bestaan tussen heden en verleden (contacten met familie, vrienden en kennissen) en tussen binnen en buiten.

Het livestreaminitiatief speelt voornamelijk in op punt 2 en 3. 

Wat is er technisch mogelijk om de livestream te vertonen in woonzorgcentra als je rekening dient te houden met deze maatregelen?

Vraag na en bespreek met het woonzorgcentrum waarmee je als cultuurhuis samenwerkt:

 • Kunnen bewoners samen in 1 ruimte om te kijken naar een livestream?
 • Is er een beperking op het aantal bewoners in 1 ruimte? Hoeveel bewoners kunnen samen kijken naar de livestream?
 • Kijken groepjes van bewoners in diverse ruimtes?
 • Zijn de ruimtes uitgerust met een vaste internetverbinding?
 • Kunnen de ruimtes (indien er meerdere zijn) elk voorzien worden van een projectiescherm en een laptop. Of van grote smart-tv’s? Of grote tv’s waarnaar je kan screencasten vanop je laptop?

Van zodra je op deze vragen een antwoord hebt kan je je technisch voorbereiden. Je kan de voorziene checklist gebruiken, maar pas hem aan waar nodig:

 • Qua beeld: als bewoners in een kleinere ruimte met beperkt aantal bewoners kijken, heb je misschien geen groot projectiescherm nodig. Een groot TV-scherm kan dan misschien voldoende zijn.
 • Qua geluid: als bewoners in een kleinere ruimte met beperkt aantal bewoners kijken naar een TV, heb je misschien geen extra geluidsversterking nodig en volstaat het volume van het TV-toestel.

Als je gebruik maakt van TV-toestellen kan dat op 2 manieren:

 • een smart TV, met een internetverbinding. Hiermee kan je rechtstreeks op internet om de livestream te vertonen.
 • een gewone TV waarop je gaat casten vanaf een laptop met vaste internetverbinding. Lees meer over hoe je aan de slag kan met Chrome casten.

Check alle technische informatie in de rubriek Technische vereisten.