Circulatiestatistieken

Balie > Dagtellingen

Dit is een overzicht van de acties die werden uitgevoerd aan de balie/zelfuitleen/Mijn Bibliotheek per opgegeven periode. Laat je het “soort actie” leeg, dan krijg je alle acties te zien.

Je kan een code ingeven bij “soort actie”, het overzicht van de codes vind je op deze pagina.

Exemplaren > Exemplaarstatistieken > Uitleenstatistiek of Leenstatistiek

Het doel van deze rapporten is inzicht krijgen in de circulatie van de collectie.
In het rapport Uitleenstatistiek kan je uitleningen en verlengingen apart laten tellen, of samen.
Leenstatistiek telt altijd zowel de uitleningen als de verlengingen maar geeft ze weer in aparte kolommen in het rapport.

Wat vul je in:

 • Instantie en Periode
 • Tellen: uitl / verl / uitl+verl / speciale leners (dit zijn uitleningen op speciale passen).
 • Detaillering en Totalen per: volgens welke criteria je de cijfers wil uitsplitsen.
  Bijvoorbeeld:
  Detaillering op Materiaal en Totalen per Abonnement
  Detaillering op Kast en Totalen per Week
 • Overzicht per: laat dit staan op E – Mijn uitleningen (dan wordt gekeken naar de plaatsingsvestiging; met O – Mijn objecten wordt gekeken naar de eigenaarsvestiging).

Wat betekenen de kolommen:

 • Mijn uitleningen = exemplaren die uitgeleend zijn in de gekozen vestiging
  • Mijn Uitleningen Vestiging: exemplaren geplaatst in de gekozen vestiging en uitgeleend in de gekozen vestiging (= gelijk aan Mijn Collectie Vestiging).
  • Mijn Uitleningen Instantie: exemplaren geplaatst in een andere vestiging van de instantie, uitgeleend in de gekozen vestiging.
  • Mijn Uitleningen Systeem: exemplaren geplaatst in een andere vestiging van het systeem, uitgeleend in de gekozen vestiging.
  • Mijn uitleningen Totaal: het totaal aantal uitleningen in de gekozen vestiging.
 • Mijn collectie = exemplaren die geplaatst zijn in de gekozen vestiging
  • Mijn Collectie Vestiging: exemplaren geplaatst in de gekozen vestiging en uitgeleend in de gekozen vestiging (= gelijk aan Mijn uitleningen Vestiging).
  • Mijn Collectie Instantie: exemplaren geplaatst in de gekozen vestiging, uitgeleend in een andere vestiging van de instantie.
  • Mijn Collectie Systeem: exemplaren geplaatst in de gekozen vestiging, uitgeleend in een andere vestiging van het systeem.
  • Mijn Collectie Totaal: het totaal aantal uitleningen van exemplaren geplaatst in de gekozen vestiging.

Statistieken en Selecties > Statistieken > Analyses

 • Uitleningen per vestiging/materiaal/stat.categorie: Dit rapport geeft het aantal uitleningen per materiaalsoort en per statistische categorie. Met de optie ‘Wel groeperen’ op krijg je ook subtotalen per vestiging.
 • Uitleenacties naar tijd: Dit rapport toont het aantal uitleningen (actie 1), verlengingen (actie 3) en innames (actie 2), die plaatsvonden via selfservice (bron S), balie (bron B) of internet (bron I). De telling kan plaatsvinden per dag, per dag en uur (meest gebruikt) of per dag, uur en minuut.

Voorbeeld : het aantal innames per uur op woensdagnamiddag aan de selfservice van vestiging X.

Statistieken en Selecties > Statistieken > Kengetallen

 • Circulatie: Het doel van dit rapport is inzicht te krijgen in aantal en aandeel van de verschillende bronnen. Relaties naar uitleenstatistieken kunnen niet worden gelegd. Dit rapport toont het aantal ‘circulatiehandelingen’ (= leentransacties: uitleningen/innames/verlengingen) per Bron (= waar de transactie plaatsvond: B balie / S selfservice / E boekenbus / I internet / W conversie) en telkens het percentage dat dat aantal betekent ten opzichte van het geheel.
 • Reserveringen (plaatsen): Ook hier is het doel specifiek inzicht te geven in het aantal en aandeel van de verschillende soorten. Dit rapport toont het aantal en aandeel van geplaatste reserveringen per (ophaal)vestiging, per soort (Bibliotheek=Vestigingsreservering / Netwerkreservering / IBL) en per bron (Balie/Internet).