Bios

Gebruik waar mogelijk de Bios cijfers (Statistieken > Bios statistiek). Deze zijn op maat gemaakt voor de rapportering in de Vlaamse context. Meer info vind je hier.

Actieve leners (per leeftijd/postcode/geslacht)

‘Actieve leners’ volgens de Bios definitie = leners met minstens één uitlening tijdens het voorbije werkjaar.
Gebruik bij voorkeur de Bios cijfers. Maar je kan het eventueel ook uit Wise halen met de volgende selectie:
Settype: klanten
Selectieregel:
Klanten: BIEB-GEBR: Aantal uitl vorig jaar > 0
Na uitvoeren van de selectie kan je bij export bijvoorbeeld de rubrieken leeftijd/postcode/geslacht kiezen en vervolgens in excel met een draaitabel hierop groeperen.

Opgelet: in de Wise rapporten (Klantentelling; Ontwikkeling klantenaantallen; Leners en uitleningen per vestiging/lenerscategorie) heeft ‘Actieve klanten’ een andere betekenis, namelijk klanten met een geldig abonnement.

Voor bibliotheken in een samenwerking 3: een lener die een actief abonnement heeft in een andere instantie van de samenwerking, maar in jouw bibliotheek geen actief lidmaatschap heeft, wordt ook (sinds 7.0.4) geteld als actieve lener in de lenersstatistieken (BIOS).

Drukste openingstijden / hoeveel uitleningen per dag

Exemplaren > Exemplaarstatistieken > Uitleenstatistiek
Kies bijvoorbeeld Totalen per: dag v/d week op dagdelen.
Je ziet dan het aantal uitleningen gedaan op een woensdag voormiddag, woensdag namiddag, enz.

of

Statistieken en selecties > Analyses > Uitleenacties naar tijd
Dit rapport toont het aantal uitleningen (actie 1), verlengingen (actie 3) en innames (actie 2), die plaatsvonden via selfservice (bron S), balie (bron B) of internet (bron I).
Je kan kiezen voor een telling per dag, per dag en uur (meest gebruikt) of per dag, uur en minuut.

of

Balie > Dagtellingen
Hiermee kan je een breed scala van acties tellen per periode. (Maar voor uitleningen is de Uitleenstatistiek aan te raden, deze biedt meer mogelijkheden.)

“Wie” komt “wanneer”, bvb woensdagnamiddag vooral uitleningen door jonge gebruikers?

Exemplaren > Exemplaarstatistieken > Uitleenstatistiek
Kies bijvoorbeeld Detaillering: Abonnement + Totalen per: dag v/d week op uren of dag v/d week op dagdelen om te zien wanneer en door wie de uitleningen gebeuren.

“Wie” zijn de gebruikers in de zin van leeftijd, bvb verdeling van de ontleningen per leeftijdscategorie?

Exemplaren > Exemplaarstatistieken > Uitleenstatistiek
Hiermee kan je een tabel in 2 dimensies (‘detaillering’ en ’totalen per’) maken (cf. draaitabel in excel). Je kan bvb. detaillering: Vaste kast kiezen en Totalen per: Abonnement.

of
Statistieken en selecties > Analyses > Leners en uitleningen per vestiging/lenerscategorie
Dit rapport toont per lenercategorie (de statistische categorie van de lener op het moment van lenen) het aantal unieke leners, het aantal uitleningen en de gemiddelde uitleenfrequentie (voor de groep leners).

“Welke” boeken (bvb naar genre) worden er ontleend en door “wie” (bvb. leeftijdscategorie)?

Een uitsplitsing naar genre zit niet kant-en-klaar in Wise omdat genre een eigenschap is van de titel (de Open Vlacc-databank) en niet van het exemplaar (het bibliotheeksysteem). Tenzij de bibliotheek per genre een aparte kastcode in Wise in gebruik heeft (dan kan je bij Uitleenstatistiek Detaillering: Vaste kast kiezen).

Je kan wel Uitleenstatistiek > Detaillering: Scat kiezen. Dit is de statistische code, de meest uitgebreide uitsplitsing. Deze bevat ook een uitsplitsing van de genres. Je kan dit combineren met Totalen per: Abonnement.

Hoe vaak worden CD’s uitgeleend?

Het aantal uitleningen per materiaalsoort vind je via
Exemplaren > Exemplaarstatistieken > Leenstatistiek of Uitleenstatistiek

Kies je instantie, de gewenste periode en Detaillering: Materiaal.

Bij ‘Totalen per’ kan je nog een andere uitsplitsing kiezen, bvb. per abonnement, per dagen van de week … Als je dat niet wil, kies je Gehele periode. Meer info vind je in de les Circulatiestatistieken.

Hoeveel klanten lenen CD’s?

Om te weten hoeveel unieke leners de voorbije 6 maanden een CD uitleenden, kan je een selectie maken op
Klanten: BIEB-GEBR: Geleend materiaal (06mnd)

Je krijgt dan een lijst van alle klanten die de voorbije 6 maanden een materiaal van de gekozen materiaalsoorten (C|C2|…) uitleenden.
Je kan het resultaat exporteren als telling en eventueel groeperen (bvb. op Abonnementnummer).

Bezitcijfers voor een periode in het verleden

Dit kan niet. Er is enkel de bezitstatistiek als momentopname van de huidige situatie.

Cijfers over de periode voor Wise

Statistische rapporten in Wise voor de periode van voor de conversie bevatten soms wel cijfers maar zijn in principe niet bruikbaar.

Per exemplaar is wel een telling van het aantal uitleningen mee geconverteerd: (alle jaren daarvoor) + (vorig jaar) + (dit jaar) = (totaal).
Opgelet: het zijn enkel de uitleningen die geteld worden, niet de verlengingen zoals in vubis (uitleningen en verlengingen in wise worden wel beide geteld in deze tellers, maar vanuit de conversies werden enkel de uitleningen Het wordt momenteel (juni 2021) nog bekeken hoe dit gelijk getrokken kan worden.)

Aanwinsten voor een zelf gekozen periode (niet laatste 12 maanden)

Je kan een selectie maken met de selectieregel
Exemplaren: Ontvangen = (periode)
Het veld ‘Ontvangen’ bevat de datum waarop het exemplaar gekoppeld werd. Je bekomt dus een lijst van exemplaren gekoppeld in die periode. 
Je kan dit exporteren als csv of als telling.

Aantal uitleningen van een tijdschrift of jaargang

Je kan een selectie maken van de exemplaren van de titel en die dan met het aantal uitleningen exporteren:

Settype: Exemplaren
Selectieregels:
Titels: Titelnr. = xxxx

(let op: kies het titelnr. van de jaargang voor exemplaren die ontvangen zijn via het abonnement; kies het titelnr. van de overkoepelende titel voor exemplaren die hier los bij ontvangen zijn)

> tijdelijke sets > (selecteer de set) > exporteer als csv
Kies rubriektype:exemplaren > kies bijvoorbeeld de rubrieken Exem-id , Ontvangen, Volgnr, Uitleningen 2018 en Uitleningen 2019.
In excel kan je aan de hand van ‘Ontvangen’ (de datum dat het gekoppeld is) en Volgnr. de uitleencijfers per jaargang samentellen.

Aantal uitleningen per tijdschrift titel

settype: logfile
selectiecriteria:
L: Datum = november 2021- november 2022.   AND
L: Aktie = 1     (of  1|3   als je verlengingen afzonderlijk als uitleningen er wil bij tellen)     AND
L: Materiaal = T*

> Uitvoeren > nu > nieuwe set
> links onderaan kies ‘Tijdelijke set’ > rechtsklik op de bovenste rij (= de set zonet aangemaakt is) > Exporteer > als telling
> Groepeer op T: algemeen: Titel

Aantal uitleningen per ZIZO

Als de ZIZO-codes een afzonderlijke kast hebben dan kan het via de Uitleenstatistiek, met detaillering op kast.
Indien niet dan moet het via Selecties:

Voorbeeld (2019, volwassenen non-fictie):

Settype: exemplaren
Selectieregels:
exemplaren: Uitleningen 2019 > 0 AND
exemplaren: Materiaal = B3  (en/of eventueel een beperking op kast)

Exporteer en selecteer de rubrieken Exem-id, Titel, ZIZO volwassen, Etiketomschr. en Uitleningen 2019.
(De ZIZO-code staat niet altijd in het ZIZO veld, maar soms ook los in het samenvattend veld Plaatsing/Etiketomschr.)

Vervolgens kan je hier in excel met een draaitabel op verder werken om de uitleningen op te tellen per zizo-code.