Laatste wijziging: 14 februari 2024

Klantenstatistieken

Balie > Dagtellingen

Soort actie: NWL telt per dag de inschrijvingen van volledig nieuwe actoren.
Soort actie: NWH telt per dag het aantal (her)inschrijvingen van bestaande actoren.

Opgelet:

  • Een bestaande actor met ongeldig abo Inschrijven telt bij NWH en niet bij NWL. 
  • Bij opzeggen en weer inschrijven telt het nogmaals bij NWH.
  • Een actor inschrijven die al in een andere bib voorkomt (via nieuwe klant toevoegen > inschrijven op duplicaat), telt ook bij NWH.
  • Enkel een nieuwe klant toevoegen (zonder in te schrijven op een duplicaat), telt bij NWL en niet bij NWH.

Het meest bruikbare cijfer is dus de som van NWL + NWH. Dit geeft het aantal (her)inschrijvingen.
Het is niet mogelijk om op deze manier een onderscheid nieuwe inschrijvingen / herinschrijvingen te maken.
Via Selectie op Inschrijfdatum is het sinds 18/07/2022 wel mogelijk om het onderscheid nieuwe inschrijvingen / herinschrijvingen te maken.

Hieronder vind je een overzicht van de voornaamste balie-dagtellingen. Een volledigere lijst vind je via deze link.

Code Actie
(berichten)
B_CAEM Contributie abonnementafloop (mail)
B_CAJM Contributie abonnementafloop jeugd (mail)
B_CAEF Contributie abonnementafloop (formulier)
B_CAJF Contributie abonnementafloop jeugd (formulier)
B_HR1F Eerste herinnering (brief)
B_HR1M Eerste herinnering (mail)
B_HR2F Tweede herinnering (brief)
B_HR2M Tweede herinnering (mail)
B_IV1M Inleverattentie (mail)
B_IV2F Inleververzoek (brief)
B_IV2M Inleververzoek (mail)
B_NBBF Balienota (ad hoc)
B_NBDF Nota bulk deurwaarder
B_NBEF Nota-exemplaren in nota gezet
B_NBFF Nota-exemplaren in bulk in nota gezet
B_PCAM Welkomstmail
B_RSOF Reserveringsophaalbericht (brief)
B_RSOM Reserveringsophaalbericht (mail)
B_PCBM Authenticeringsmail bij inschrijven vanuit Mijn Bibliotheek
B_PRAI Bericht vervallen reservering (inbox Mijn Bibliotheek)
B_PRAM Bericht vervallen reservering (mail)
B_PRHM Reservering op transport (mail)
B_PVCM Verificatiecode bericht (mail)
B_PVEM Bericht wijziging emailadres (mail)
B_RSBM Herinnering reserveringsophaalbericht (mail)
(circulatie, klanten, reserveren, andere)
B_VTBM Helpdeskticket vanuit de catalogus
BTL_ Aantal bezoekers (geregistreerd via Vestigingsbeheer > Ingave bezoekersaantal)
CIRx_y x = transactiecode, y = bron, bijvoorbeeld:
CIR1_B Uitlening balie
CIR1_N Noodverwerking
CIR1_S Uitlening zelfuitleenautomaat
CIR2_B Inname balie
CIR2_E Inname boekenbusmodus
CIR2_N Inname noodverwerking
CIR2_S Inname zelfuitleenautomaat
CIR3_B Verlenging balie
CIR3_I Verlenging internet
CIR3_S Verlenging zelfuitleenautomaat
CIR3_D Verlenging balie met Dubbele termijn
CIR5_B Inname reserveringsplank balie
CIR5_E Inname reserveringsplank boekenbusmodus
CIR5_N Inname reserveringsplank noodverwerking
CIR6_ Annulering uitlening
CIR7_B Annulering inname balie
CIR8_B Annulering verlenging balie
CIR9_S Uitlening Ter Inzage Selfservice (SIP2)
CIRADM Uitlening op een administratieve pas
IBB Balie – intern IBL
IBI Internet – intern IBL
MID Online betalingen via Mijn Bibliotheek
Opgelet: deze telling is voor Vlaanderen niet betrouwbaar. (Als de klant een post betaalt maar op dat moment geen geldig abonnement heeft, zoekt Wise naar een geldig abonnement elders. Als dat wordt gevonden, dan wordt deze hoofdvestiging gebruikt voor de dagtelling. Dat kan ervoor zorgen dat de dagtelling wordt opgehoogd met 1 terwijl de klant een betaling doet van een andere bibliotheek.)
MME Wijziging Email-adres via Mijn Bibliotheek
MMS Wijziging SMS-nummer via Mijn Bibliotheek
MPV Plaatsen van de blokkade ‘Pas verloren gemeld door klant’
INZ Uitlening exemplaar ter inzage
K… Afsluiten kasnummer K…
KSI Kas inkomsten
KSU Kas uitgaven
KSW Winkelverkopen
NWH Herinschrijving
NWL Nieuwe klanten
RES Reserveringen
RSB Reservering balie
RSI Reservering internet
RSG Groepsreserveringen
RSK Kopie reservering
UBD Uitschrijving per direct
UBV Uitschrijving per vervaldatum

Klanten > Overzichten > Klantentelling

Klantentelling (per teldatum)
De klanten met een geldig abonnement worden geteld.

Opgelet: deze telling kan erg afwijken van het aantal ‘actieve leners’ volgens bios definitie (minstens 1 uitlening in het voorbije werkjaar). Dit aantal kan je aan het begin van elk jaar voor het voorbije werkjaar bekomen via het bios rapport. Eventueel kan het ook via een selectie op Klanten: Bieb-gebr: aantal uitleningen vorig jaar > 0.

Klantentelling (naar keuze)
Idem als de Klantentelling per teldatum maar met mogelijkheid tot opsplitsing volgens o.a. abonnementsnummer. Enkel mogelijk voor vandaag.

Klanten > Overzichten > Ontwikkeling klantenaantallen

Opgelet: dit is een oud rapport, Oclc biedt hier geen ondersteuning voor.

Het rapport toont de klantentelling aan begin en einde van de gekozen periode en de ‘in- en uitstroom’ tijdens de periode. Opsplitsing is mogelijk per abonnementsnummer.

  • Instroom = elke inschrijving, dus zowel van een nieuw toegevoegde klant als van een bestaande klant (waarvan het abonnement niet meer geldig was).
  • Uitstroom = elk geëindigd abonnement (manuele opzegging of automatisch einde).
  • Het muteren of opzeggen en weer inschrijven van dezelfde actor wordt niet als in-/uitstroom geteld.

Ontwikkeling klantenaantallen (vaste periode): van het begin van het jaar tot vandaag.

Statistieken en Selecties > Statistieken > Analyses > Historische klantentellingen

Dit rapport toont per maand (eerste dag van de maand) het aantal klanten met een actief abonnement per statistische categorie (er is een unieke statistische code per abonnement en per leeftijd). Dit geeft een idee van de ontwikkeling van het aantal klanten over de tijd.
Het formaat is aangepast om verder te bewerken in Excel.

(Deze telling is in principe identiek aan de klantentelling, maar wordt afzonderlijk geteld (door de automatische job die de eerste van elke maand loopt), dus er kunnen kleine verschillen zijn).

Leners en uitleningen per vestiging/wijk
Leners en uitleningen per vestiging/lenerscategorie

Deze rapporten tonen per abonnementstype het aantal uitleningen, het aantal unieke leners dat die uitleningen deed en het gemiddelde aantal uitleningen per lener (‘uitleenfrequentie’).

Deze rapporten kunnen gebruikt worden om het aantal actieve leners te meten, uitgesplitst per vestiging en abonnementsoort.
Het totaal van leners is niet bruikbaar. Bijvoorbeeld: een klant verandert van abonnementsoort, of verjaart en verandert hierdoor van statistische categorie. Zijn/haar uitleningen worden over 2 categorieën verdeeld en de lener zelf wordt bij 2 categorieën meegeteld en in het totaal dubbel geteld. Idem voor vestiging: iemand die leent in 2 verschillende vestigingen zou 2x geteld worden in het totaal.

Update 14feb2022 : dit is enkel volledig voor klanten waar de leenhistoriek aan staat” Ook klanten met de leenhistoriek uit worden in deze rapporten meegeteld.

Het kan ook via selecties, maar hier geldt wel: enkel voor leners waar de leenhistoriek aan staat.

Statistieken en Selecties > Statistieken > Kengetallen > Financiële transacties

Dit rapport geeft het aantal, bedrag en aandeel (percentage) van financiële transacties per boekingscodesoort en per dagboek. Het doel is inzicht te krijgen in gebruik en aandeel van de verschillende dagboeken en boekingscodes.