Per menu-onderdeel biedt Wise heel wat overzichten.

Deze overzichten zal je wellicht het vaakst gebruiken:

 • Klanten > Overzichten
  • Klantentelling per teldatum
  • Ontwikkeling klantenaantallen (vaste periode): de vaste periode is van het begin van het jaar tot vandaag.
 • Exemplaren > Exemplaarstatistieken
  • Uitleenstatistiek
  • Bezitstatistiek
 • Financieel – Een uitgebreidere toelichting bij de Financiële overzichten, vind je ook in de gelijknamige les.
 • Statistieken

Klik aan de rechterkant op een bepaalde categorie om meer info rond dat thema te krijgen.

Dagtellingen

Daarnaast vind je onder het menu “Balie” ook de dagtellingen. Dat is een overzicht van de acties die werden uitgevoerd aan de balie/zelfuitleen/Mijn Bibliotheek per opgegeven periode. Laat je het “soort actie” leeg, dan krijg je alle acties te zien.

Je kan een code ingeven bij “soort actie”

Code Actie
B_CAEM Contributie abonnementafloop (mail)
B_CAJM Contributie abonnementafloop jeugd (mail)
B_HR1F Eerste herinnering (brief)
B_HR1M Eerste herinnering (mail)
B_HR2F Tweede herinnering (brief)
B_HR2M Tweede herinnering (mail)
B_IV1M Inleverattentie (mail)
B_IV2F Inleververzoek (brief)
B_IV2M Inleververzoek (mail)
B_NBBF Balienota (ad hoc)
B_NBDF Nota bulk deurwaarder
B_NBEF Nota-exemplaren in nota gezet
B_NBFF Nota-exemplaren in bulk in nota gezet
B_PCAM Welkomstmail
B_RSOF Reserveringsophaalbericht (brief)
B_RSOM Reserveringsophaalbericht (mail)
B_VTBM Helpdeskticket vanuit de catalogus
BTL_ Aantal bezoekers (geregistreerd via Vestigingsbeheer > Ingave bezoekersaantal)
CIR1_B Uitlening balie
CIR1_N Noodverwerking
CIR1_S Uitlening zelfuitleenautomaat
CIR2_B Inname balie
CIR2_E Inname boekenbusmodus
CIR2_N Inname noodverwerking
CIR2_S Inname zelfuitleenautomaat
CIR3_B Verlenging balie
CIR3_I Verlenging internet
CIR3_S Verlenging zelfuitleenautomaat
CIR5_B Inname reserveringsplank balie
CIR5_E Inname reserveringsplank boekenbusmodus
CIR5_N Inname reserveringsplank noodverwerking
CIR6_B Annulering uitlening balie
CIR7_B Annulering inname balie
CIR8_B Annulering verlenging balie
CIRADM Uitlening op een administratieve pas
IBL IBL aanvragen
INZ Uitlening exemplaar ter inzage
K… Afsluiten kasnummer K…
KSI Kas inkomsten
KSU Kas uitgaven
KSW Winkelverkopen
NWH Herinschrijving
NWL Nieuwe klanten
RSB Reservering balie
RSI Reservering internet
UBD Uitschrijving per direct
UBV Uitschrijving per vervaldatum