BIRT-rapporten

Wanneer je een overzicht opvraagt, dan wordt die weergegeven in je browser, in een zogenaamd BIRT-rapport.

Bovenaan zie je uit hoeveel pagina’s je rapport bestaat, met de knoppen rechts kan je navigeren door de pagina’s:

De knoppen daarboven bieden de mogelijkheid om je rapport te exporteren of anders weer te geven:

Wat betekent BIRT eigenlijk?

BIRT staat voor Business Intelligence and Reporting Tools. Deze tool wordt standaard aangeboden in Wise. Daarnaast werkt Cultuurconnect samen met OCLC op de lange termijn aan een aparte Business Intelligence-omgeving, waar niet alleen cijfers over Wise in te vinden zullen zijn, maar ook over de andere diensten van Cultuurconnect.