Input Output Groepering
Klantentelling per datum
Het tellen van het aantal ingeschreven klanten (= actief abonnement) per HOOFDvestiging voor een op te geven peildatum per contributiesoort, per abonnement, per lenercategorie of telgroep.
– Instantie
– Hoofdvestiging
– Filiaal (nvt)
– Halte (nvt)
– Teldatum
– Telling * (Scat / Telgroep)
– Soort abonnement
– Code
– Omschrijving
– Aantal
– Gratis
– Jeugd
– Betalend naar leeftijd
– Scholen
Klantentelling naar keuze
Het tellen van het aantal ingeschreven klanten van de sector BIEB naar een op te geven aantal criteria.
– Instantie
– Hoofdvestiging
– Filiaal
– Telling per groep * (Instantie / Vestiging / Filiaal)
– Telling per soort * (Soort abonnement / Abonnementnummer / Rapportagegroep / Statistische code / Telgroep)
Afhankelijk van de input
Ontwikkeling klantenaantallen (vaste periode)
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van het aantal klanten in de sector BIEB per instantie over een bepaalde periode.
Periode: 01-01 huidig jaar tem 31ste van de maand waarin wordt geteld.
– Instantie *
– Hoofdvestiging
– Soort * (Abonnementsoort / Rapportagegroep / Abonnementnummer)
– Telgroep * (Vestiging / Instantie)
– Abonnement
– Omschrijving
– Begin periode
– Instroom
– Uitstroom
– Eind periode
Ontwikkeling klantenaantallen (keuze periode)
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van het aantal klanten in de sector BIEB per instantie over een op te geven periode.
– Instantie *
– Hoofdvestiging
– Periode (van..tot)
– Soort * (Abonnementsoort / Rapportagegroep / Abonnementnummer)
– Telgroep * (Vestiging / Instantie)
– Abonnement
– Omschrijving
– Begin periode
– Instroom
– Uitstroom
– Eind periode
Bibliotheek-aan-huis rapport
(nvt voor Vlaanderen)
Reglement regels
Overzicht van hoe de reglementen in elkaar zitten (per tabel, per hoofdrecht).
Uitgebreide toelichting in deze les.
– Instantie
– Reglement tabel
– Product
– Sector
– Materiaal
– Geldig van
– Geldig tot
– Uitleen methode
– Boete methode
– Maan methode
– Verlengbaar
– Max
– Vrij
– Verleng methode
– Reserveer methode
– Transport
– Tellen in totaal
– Tellen subgroep
– Max overtreden
Abonnement
Abonnementen per aanwinstenprofiel
(nvt voor Vlaanderen)
Internet inschrijvingen
(nvt voor Vlaanderen)
Volgpassen
Overzicht van het aantal volgpassen per abonnement, per instantie.
– Instantie * – Abonnement
– Omschrijving
– Aantal
Dubbele klanten
(nvt voor Vlaanderen, wij gebruiken de ontdubbelfunctionaliteit)
Bij ontdubbelen genegeerde klanten
Klanten waarbij ‘genegeerd’ aangevinkt werd tijdens het ontdubbelen of op tab-blad 6 onderaan
/ – Actor id
– Naam
– datum dat ‘genegeerd’ aangevinkt werd
SchoolWise
(nvt voor Vlaanderen)
MediatheekWise
(nvt voor Vlaanderen)