Rapporten in Wise: Algemeen

Wise biedt op heel veel plaatsen inzicht in je werking:

  • er zijn statistieken (= cijfers, tellingen) beschikbaar;
  • lijsten of overzichten vind je via de aparte menu-onderdelen (Klanten > Overzichten; Exemplaren > Overzichten; …). Een oplijsting van alle overzichten vind je in de volgende les;
  • of je kan ze met selectiecriteria op maat maken via Statistieken en Selecties > Selecties.

Een uitgebreidere toelichting bij de financiële overzichten vind je in het cursusblok Financiële overzichten.

De meest gebruikte cijfers (exemplaarstatistieken, dagtellingen) en lijsten (exemplaaroverzichten, klantoverzichten) zijn toegankelijk voor alle rollen (bevoegdheidsniveaus). Maar voor de module Statistieken en selecties (specifieke analyses, kengetallen en selecties op maat) is de rol ADMIN vereist.

We vragen om uitgebreide cijfers en lijsten indien mogelijk te genereren op Test1 om de productieserver minder te belasten. Test1 wordt elke zaterdag geüpdatet met de gegevens van productie.

Hoofdstuk Content
0% Complete 0/1 Stappen