Schrijven naar je publiek

Met de komst van de berichteneditor kan je zelf ingrijpen in de standaardcommunicatie die via Wise verloopt: herinneringen, reserveringsmeldingen, inleverattenderingen, mails rond het lidmaatschap en nota’s. Dat is handig, want zo pas je moeiteloos de stijl, of tone of voice, aan aan die van jouw bib en verwijs je in 1 adem naar activiteiten of ander (digitaal) aanbod, zoals Mijn Leestipper, Gopress, Fundels of e-boeken. Of promoot online betalen in e-mails over openstaande kosten, rechtstreeks via de link gemeente.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek/te-betalen. Communicatiemedewerkers: de mogelijkheden zijn legio, laat je gaan.  

5 tips om te schrijven voor je publiek

  1. Authentiek: Spreek zoals je bent als bib en wees eerlijk. De stijl van je communicatie, of tone of voice, ligt in lijn met je eigen missie en visie. Mensen appreciëren dit en doorzien het snel als je je hipper of anders voordoet dan je bent.
  2. Klantgericht: Ken je publiek en jouw eigen sterktes. Wat zoekt de lener, wat heb je te bieden? Wat is het voordeel voor de lener? Speel daarop in met je communicatie. Werk hiervoor eventueel met persona’s. Formuleer je boodschap vanuit het perspectief van de lener. Activeer de lezer van je tekst met een duidelijke ‘call to action’. Ook die formuleer je vanuit het perspectief van de lener en je zet hem aan tot actie. De klemtoon ligt op het voordeel voor de lener. Voorbeelden: ‘Krijg maandelijks nieuwe boekentips op maat’ of ‘Leen een e-boek in 1 muisklik’.
  3. Persoonlijk: Persoonlijke communicatie verhoogt de betrokkenheid. Dat wil niet zeggen dat je naar elke lener een aparte mail moet sturen. Zorg dat de lezer in je teksten meer voorkomt dan je organisatie. Meer ‘jij’ dan ‘wij’ dus: zet de lezer centraal en spreek hem aan.
  4. Helder: Zorg dat je tekst niet te veel inspanning vraagt om te lezen. Schrijf korte zinnen. Wees eerder duidelijk dan formeel en gebruik meer actieve dan passieve zinnen. ‘Verleng je lidmaatschap met een bezoekje aan de bib’ in plaats van ‘Gelieve zich tot de balie te wenden voor een verlenging van uw lidmaatschap’. Zet de essentie van je boodschap bovenaan. Werk in teksten met bullets en tussentitels om de structuur aan te duiden en de leesbaarheid te verhogen. Gebruik eenvoudige taal en vermijd vakjargon. Dat wil niet zeggen dat de lezer in slaap moet vallen tijdens het lezen. Zorg voor voldoende variatie en ritme. Ook beeldspraak is niet uit den boze.
  5. Consequent: Spreek in al je communicatie in dezelfde stijl, of tone of voice. Je varieert natuurlijk afhankelijk van de doelgroep die je wil aanspreken, maar zorg dat de algemene tone of voice wordt doorgetrokken. Dit is eigenlijk een soort “verbale huisstijl” die een aanvulling vormt op je grafische huisstijl en je algemene identiteit.