Laatste wijziging: 19 juli 2022

Preview & publiceren

Heb je alle nodige aanpassingen doorgevoerd aan de mail/brief? Sla deze op

Je kan nu een preview bekijken van jouw brief of mail. In het geval van een mail kan je deze als test mailen naar jezelf.

Opgelet! In de preview toont de berichteneditor bij berichttypes zoals de registratienota at random een voorbeeld van kosten waar het bericht betrekking op heeft. Het kan zijn dat er daarbij btw wordt getoond, maar in de echte brieven wordt er nooit btw gerekend!

Tip! Wanneer een aanpassing is opgeslagen maar nog niet gepubliceerd, keer je met de knop “Herstel” terug naar de laatste gepubliceerde tekst.

Zijn alle aanpassingen naar wens? Publiceer het aangepaste document. Pas vanaf dat ogenblik is de aangepaste versie van toepassing voor de gewijzigde berichtsoort. De “Publiceer”-knop wordt pas actief wanneer je een preview hebt bekeken.

Wanneer het document gepubliceerd is, verandert de status bovenaan van “Concept” naar “Gepubliceerd”. Bij de volgende wijziging, verandert de status opnieuw naar “Concept”.

Om terug te keren naar het startscherm klik je “Berichten” of “Berichten bewerken” aan. Bij deze laatste kies je vervolgens nogmaal voor “Berichten bewerken” in de dropdownlijst.

Tip! Als je op de knop “Vorige” klikt, ga je terug naar het selectiescherm, waar de laatst geselecteerde gegevens onthouden zijn.

Samenvattend: Werk steeds in de juiste volgorde, anders wordt de knop om te publiceren niet actief

  1. Opslaan
  2. Preview
  3. Publiceren

Tip! Bovenaan staat, naast de naam van het bericht, ook de status: Concept of Gepubliceerd. Wanneer er een wijziging is opgeslagen, maar nog niet opnieuw werd gepubliceerd, staat er Concept.