Het ontstaan van Voor De Show

De traditionele lesmappen bevatten heel wat mooie informatie en cultuureducatieve tips, maar toch merkte CC Brasschaat dat dit niet volstond voor leerkrachten om vooraf de tijd te nemen om met hun klas te werken rond de voorstelling. Uit een rondvraag bij Brasschaatse leerkrachten bleek inderdaad dat 78% soms een voorbereiding doet in de klas, maar gemiddeld duurt dit slechts 15 minuten.

Verder leerden we dat leerkrachten die de voorstelling nog niet gezien hebben zich vooraf minder zeker voelen over wat ze kunnen vertellen of doen. Ná de voorstelling lukt het beter. De suggesties uit de lesmappen gebruiken leerkrachten graag om met hun leerlingen de geziene voorstelling te verwerken.

Met het digitale theaterspel Voor De Show ontwierpen Cultuurconnect en Curious Cats een prototype van een theaterspel voor digibord. Dit werd in meerdere klassen getest. Na positieve feedback van leerkrachten, cultuurcentra en gezelschappen besloot Cultuurconnect om verder te investeren en samen met Happy Volcano Voor De Show te ontwikkelen tot een volwaardige dienst. 

Bij de ontwikkeling en de testen betrokken we verschillende experten: leerkrachten, docenten muzische vorming, gezelschappen, cultuureducatieve experten, theatermakers,  cultuurcentra en ontwerpers van educatieve games. Dankzij de samenwerking tussen met deze diverse profielen en experten kon Cultuurconnect Voor De Show realiseren.

Hiermee hopen we leerkrachten te overtuigen om vóór de voorstelling hun leerlingen op een leuke en zinvolle manier voor te bereiden op hun theaterbeleving.

In dit filmpje zie je een van de eerste testen met Voor De show. Programmator Jeroen Swyngedouw van CC Brasschaat, meester Sam en zijn leerlingen vertellen over hun ervaring.