RFID-Reader configureren 

Voor het gebruik van de RFID-reader moet de client zijn aangesloten op een door OCLC Wise ondersteunde RFID-Reader. 

De RFID-reader mag bij gebruik vanuit de client alleen zijn verbonden met de client. Gelijktijdige koppeling met bijvoorbeeld een andere conversie-applicatie zal leiden tot fouten. 

Voor het lezen en schrijven van de gegevens van/naar de RFID-tag gebruikt OCLC een eigen programma (driver). Dit programma is door OCLC geschikt gemaakt voor de RFID-Readers van Tagsys en Feig.

Configuratie Feig RFID-reader

Vanuit de configuratie in de Wise client moet de RFID-Reader worden ingesteld.

Via Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie selecteer je het tabblad Randapparaten. In het onderdeel van RFID-lezer kies je voor de volgende instellingen:

  • RFID-methode : FEIG ISC MR100
  • IP-nummer : leeg laten
  • Poort-nummer : op “0” laten staan
  • Daemon Handle : <GEEN>
  • HoldTime : 2000
  • Nogmaals scannen in dezelfde sessie : “Altijd uitvoeren”
  • Default beveiliging na schrijfactie : EAS deactiveren

Na het wijzigen van de instellingen moet de Wise client herstart worden.

Als alles correct is geïnstalleerd en geconfigureerd zie je na het heropstarten en bij uitlezen van een tag rechts onderaan in Wise RFID. Hierop klikken opent de RFID Actuele Inventaris.

Krijg je na het opstarten van Wise een foutmelding zoals?

Dan is de hardware (driver) van de RFID-reader niet correct geïnstalleerd of maakt een andere software gebruik van de plaat.

Let er op dat de RFID-reader bij gebruik vanuit de Wise client alleen verbonden is met de Wise client. Een gelijktijdige koppeling met bijvoorbeeld een andere conversie-applicatie (die op de achtergrond draait) zal leiden tot fouten.