Scannen van exemplaarnummers

Op een groot aantal plekken in de client kan Wise vragen om ingave van een exemplaarnummer, bij bv.:

  • de diverse uitleen- en innamefuncties
  • het oproepen van exemplaardetails
  • de ontvangstfunctie
  • de koppelfuncties
  • het afschrijven
  • seriemutaties etc.

Op de plekken waar een exemplaarnummer ingevoerd kan worden, is door OCLC een keuze gemaakt óf een gelezen exemplaarnummer ook daadwerkelijk doorgegeven zal worden, en onder welke voorwaarden een volgend nummer doorgegeven wordt.

Waar het (regelmatig) invoeren van een exemplaarnummer via een RFID-reader efficiënt is, zal een m.b.v. een RFID-reader gelezen exemplaarnummer worden doorgegeven aan OCLC Wise. Er zijn echter ook plekken waarbij de RFID-reader NIET zal worden uitgelezen door OCLC Wise.

Sommige OCLC Wise-functies zijn geschikt voor een serie-verwerking, bijv. de uitleen- en innamefuncties. Hier zal OCLC Wise direct een serie (of een stapel) doorgegeven exemplaarnummers verwerken. Op andere plaatsen zal OCLC Wise pas een volgend nummer van de RFID-reader accepteren als OCLC Wise (door bediening van de gebruiker) hier om vraagt.