Uitgebreide RFID-onderhoudsfunctie

Naast de mogelijkheid om de conversie geïntegreerd tijdens het koppelen uit te voeren, zullen RFID-gegevens ook ‘los’ van het koppelproces moeten worden onderhouden. 

De conversie wordt uitgevoerd in de Wise client via menu Exemplaren > RFID-conversie.

Toelichting

Uitgangspunt bij het toepassen van RFID vanuit de clients is het Nederlandse datamodel versie 5.0. Bij het beschrijven van een RFID-tag zullen de gegevens volgens model 5.0 worden weggeschreven. Het wegschrijven in een lager of ander model is niet mogelijk. 

Koppelen

Bij het verwerken van nieuwe media (in het koppel-conversie) zullen alleen de eerder beschreven (verplichte) rubrieken uit de koppel-conversie worden beschreven. Eventuele fouten in de andere velden zullen niet worden hersteld.

Onderhoud

Vanuit de RFID-onderhoudsfunctie kan een RFID-tag worden uitgelezen waarbij zal worden aangegeven welke velden niet correct zijn gevuld. Vanuit deze functie kan binnen de instellingen en bevoegdheden correcties worden uitgevoerd. 

Binnen de RFID-onderhoudsfunctie worden alle gegevensblokken uit het vaste geheugen gedeelte getoond. Hierbij zullen verschillen tussen de administratieve gegevens en de inhoud van de RFID-velden getoond.  Voor de optionele velden zal de vulling worden getoond in relatie met de instelling voor het gebruik.

Hierbij wordt aangenomen dat de bibliotheek bij het instellen van het gebruik en toepassen van het RFID-tags in OCLC Wise voldoet aan de voorwaarden. 

Informatie bij converteren

  • Indien het exemplaar al binnen het systeem bekend is, worden de cover en titel getoond. Zo is ook meteen te zien of met het juiste exemplaar wordt gewerkt.
  • Het scherm bestaat uit twee delen: het bovenste deel van het scherm is het conversiegedeelte. Het onderste deel toont de ‘inhoud’ van de RFID-tag.
  • Hierdoor kan desgewenst in één moeite door met een dubbelklik op het label, de inhoud – ook in bytes – worden opgevraagd.
  • Met een rechtsklik kan deze inhoud worden gekopieerd voor verdere verwerking.
  • De laatste 5 geconverteerde exemplaren zijn zichtbaar. U kunt daarmee checken welke exemplaren reeds zijn verwerkt (en hoe).
  • Wanneer 1 te schrijven label wordt aangeboden, kan worden aangegeven hoeveel bijlagen bij het exemplaar horen. Bij méér dan 1 label, wordt bij de conversie aangenomen dat alle labels bij het te converteren exemplaar horen.
  • Er kan aangegeven worden of een exemplaar in een clear-vu doos zit. In het label is dit zichtbaar gemaakt met een kluisje als icoon. Dit geeft in de zelfbediening een extra melding voor de klant.
RFID-onderhoud

Ga naar Exemplaren > RFID-conversie

Scan of voer het exemplaarnummer in.
Leg vervolgens het exemplaar op de plaat.
Wanneer titel en cover binnen het systeem bekend zijn, worden deze getoond.

Voor de duidelijkheid wordt ook de eigenaar in code (in dit voorbeeld ‘7300’) en in naam (‘StadsBIEB Centrum’) getoond.

In het onderste gedeelte van het scherm, het groene vlak, is de inhoud van het RFID-label te zien. Meer hierover in ‘Uitlezen van de RFID-tag’.

De keuze bij ‘Beveiligingsbit’ staat standaard op ‘Aan’. Desgewenst kan de beveiliging hier op ‘Uit’ of ‘Ongewijzigd’ worden gezet. (Zie ook par. 5.2 Beveiliging aan-/uitzetten)

Geef aan hoeveel bijlagen dit exemplaar bevat.

Het voorbeeldexemplaar is overigens al een keer eerder geconverteerd, met 1 bijlage: [00/02] in de tag betekent 1 hoofddeel + 1 bijlage = 2 delen. 

Zijn er géén bijlagen, dan kiest u ‘Geen bijlage (of alleen met label)’.

Er kan een max. van 50 (was 10) bijlagen worden gekozen, wanneer exemplaren worden geconverteerd ZONDER RFID-bijlagen.Voor de bijlagen MET een RFID-tag is het bestaande maximum gehandhaafd.

Klik tot slot op de knop ‘Beschrijf xxx label’. Beschrijven kan ook met de toetsen Alt-S. Met de toetsen Alt-A is een beschrijving te annuleren (of klik op de knop).

Uit veiligheidsoverwegingen: als er niets op de plaat ligt, is de knop ‘Beschrijf xxx label’ ook niet beschikbaar.

Wanneer het beschrijven gelukt is, is de status ‘OK’.

In dit voorbeeld is in het RFID-label nu opgenomen dat het exemplaar 4 bijlagen heeft: 5 delen = 1 hoofddeel + 4 bijlagen. In de tag terug te vinden bij Item ID / Items als [00 / 05]. 

U kunt nu de volgende exemplaren converteren.