Wat vind jij van Voor De Show?

Feedback blijft belangrijk om Voor De Show nog beter te maken. Bezorg het ons via dit online evaluatieformulier.

Met deze evaluatiegegevens gaan we uiteraard aan de slag. We gebruiken jullie waardevolle input om Voor De Show te optimaliseren en nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen.

Dankjewel!

Heb je vragen?

Neem contact op met het cultuurhuis waar de voorstelling plaatsvindt. Dit is jouw aanspreekpunt voor vragen of mail naar servicedesk@cultuurconnect.be.