Laatste aanpassing op 16/03/2021

Wat gebeurt er bij ontdubbelen?

Van het te verwijderen klantrecord worden volgende gegevens overgezet naar het overblijvende klantrecord:

  • openstaande uitleningen en reserveringen
  • leenhistoriek
  • financiële historiek
  • openstaande kosten (ook contributie)
  • e-mailadres en telefoonnummers
  • meldingen en opmerkingen
  • pasnummers. Stond het rijksregisternummer in het veld Legitimatie? Dan wordt dit bij het ontdubbelen gekopieerd naar het veld Rijksregisternummer in het tabblad Passen.
  • abonnement
  • internetblokkade als een van beiden online was ingeschreven én er bij geen van beiden een rijksregisternummer is (zie de les over online ingeschreven klanten)

Extra toelichting bij het samenvoegen van de abonnementen:
– let erop dat het geldige abonnement bovenaan (op ‘blijft over’) staat.
– oude (vervallen) abonnementen van het te verwijderen klantrecord worden verwijderd, hierdoor kan het zijn dat je na ontdubbelen de lener niet meer terugvindt via de klantenadministratie. Tip bij individuele ontdubbeling: ontdubbel eerst de klant en schrijf vervolgens meteen de klant opnieuw in.
– ontdubbel je 2 klantrecords met een actief abonnement in dezelfde bib, dan wordt het abonnement van het te verwijderen klantrecord stopgezet op de datum van ontdubbeling, en wordt het zo toegevoegd aan het overblijvende klantrecord.
– ontdubbel je 2 klantrecords met een actief of vervallen abonnement in dezelfde bib, dan neemt Wise de instellingen m.b.t. leenhistoriek over van het te behouden klantrecord. Stel: bij klantrecord1 staat de leenhistoriek uit en bij klantrecord 2 staat de leenhistoriek aan, en je stelt in dat Wise klantrecord 1 moet behouden, dan zal de leenhistoriek van klantrecord 2 gewist worden! Wil je dit vermijden, check dan even op voorhand wat de instellingen m.b.t. leenhistoriek zijn voor beide klantrecords!

Gevolg voor Mijn Bibliotheek:
Als het ontdubbelde klantrecord gekoppeld was in Mijn Bibliotheek dan wordt deze daar automatisch geüpdatet. Als er dan voor eenzelfde bib 2 identieke actor-id’s gekoppeld zijn, wordt er één verwijderd.
(In situaties waar toch een blijvende foutmelding is, is de eenvoudigste boodschap: probeer te ontkoppelen en opnieuw te koppelen.)