Wat is een satellietcentrum?

Lanceercentrum: Dit is het cultuurcentrum waar de voorstelling live op het podium staat en waar de opname gebeurt. Vanaf hier wordt de voorstelling gecapteerd met camera’s en vervolgens gestreamd via internet.

Satellietcentrum: Dit is een locatie waar de uitgezonden voorstelling ontvangen wordt via livestream en vertoond wordt aan bewoners van woonzorgcentra, patiënten in ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Ook de lokale cultuur- of gemeenschapscentra en cultuur- of vrijetijdsdiensten die deze zorgvoorzieningen ondersteunen en faciliteren noemen we ‘satellietcentra’. 

Bij elk livestreamevenement hebben we dus steeds 1 lanceercentrum en meerdere satellietcentra.