Vragen project Metadata optimaliseren

Zullen de nieuwe Open Vlaccmetadata dezelfde velden bevatten als de metadata van de erfgoedbibs? Context: studenten komen vaak naar de bib info vragen maar vinden die niet terug. Hoe kunnen we de data linken of hen beter doorverwijzen? Kunnen de catalogi geïntegreerd worden?

  • Ja, dankzij Linked data hoeven de metadata niet hetzelfde te zijn, maar kunnen we wel naar dezelfde entiteiten verwijzen
  • Daarnaast zijn er de volgende ontwikkelingen:
    • In het ontwerpprogramma voor het programmabureau digitale tranformatie zit een project over een Vlaams termennetwerk, een thesaurus door Meemoo. We stemmen hierover af met Meemoo en onderzoeken of we die kunnen koppelen aan de nieuwe Vlacc. Door nu de metadatastructuur te wijzigen, wordt Vlacc klaar om in de toekomst aan andere netwerken te koppelen.
    • Bij Meemoo is voor de nieuwe erfgoeddatabank (provinciale erfgoeddatabanken in één systeem) gekozen voor Museum+. Met Cultuurconnect wordt afgestemd met om bijvoorbeeld de museumbibliotheken richtlijnen te kunnen bezorgen over waarvoor ze voor museum+ of Wise moeten kiezen