Vragen beleid

 1. Komen er voor elk project kosten bij (want de middelen zijn beperkt, ook qua personeel)? 

Klopt, bibliotheken doen meer met minder, en moeten heel goed overwegen waar geld aan uitgegeven wordt. Cultuurconnect is zich hiervan bewust. De stuurgroep Digitale bibliotheek hamerde hier ook op aan bij het uitwerken van de innovatieagenda. De manieren waarop Cultuurconnect de kosten probeert te beperken:

 • Goed onderhandelen met leveranciers
 • Zorgen dat er keuze is om al dan niet deel te nemen aan een project
 • Zoveel mogelijk proberen doen binnen de bestaande abonnementen, voor e-boeken onder andere. 
 • Voor Cinébib en geautomatiseerde marketing zal er wel een extra abonnement afgesloten moeten worden. Het Cinébib voortraject toonde ook aan dat een goedkope dienst met weinig aanbod niet werkt. Er moet voldoende content zijn om een aantrekkelijke dienst te hebben, en daar hangt een prijskaartje aan.
 • Een andere manier bestaat erin dat Cultuurconnect de bibliotheken zoveel mogelijk faciliteert en we gebruikmaken van coöperatie in de sector. We willen faciliteren dat bibliotheken samenwerken en content/pagina’s/processen delen en hergebruiken onderling. Binnen de geautomatiseerde marketing proberen we de bibs ook zo veel mogelijk te ontzorgen: campagnes kunnen geactiveerd worden en vereisen dan verder geen werk of input terwijl de leners wel worden aangesproken. 

2. Als Cultuurconnect zegt dat de kost zoveel mogelijk in het huidige abonnement wordt opgenomen, stijgt dan de kostprijs van de basisinfrastructuur? 

Met prijsstijgingen van de basisinfrastructuur gaan we heel omzichtig om. De kostprijs stijgt nu in 2025 wel 1ct per inwoner omwille van GDPR: we maken niet langer gebruik van Google Analytics, maar wel van Piwik. Cultuurconnect neemt de kost in 2024 voor haar rekening. 

De besturen krijgen daarover een brief. De redenen voor deze overgang naar Piwik en de prijsstijging van 1 ct per inwoner zijn: 

 1. Belang van GDPR: We moeten voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming en Piwik Pro stelt ons in staat dit te realiseren.
 2. Belang van data-inzichten: Het is essentieel dat we inzicht hebben in het gebruik van onze digitale diensten om deze continu te verbeteren. Piwik zal ook geïntegreerd worden in Bib Analytics.
 3. Globale cijfers: Om een goed overzicht te houden van het totale gebruik van onze diensten is een uniforme meetmethode essentieel.
 4. Recurrente kosten: Het betreft een jaarlijks terugkerende kost.
 5. Spreiding van kosten: Door de kosten te verdelen, blijft het voor elke individuele bibliotheek een behapbaar bedrag.

Zo’n prijsstijging is ingrijpend en vermijden we zoveel mogelijk. De projecten die nu te maken hebben met de verbetering van de basisinfrastructuur en de projecten over e-boeken bijvoorbeeld, worden met eigen middelen van Cultuurconnect vergoed en gaan niet tot extra kosten leiden. Als er extra kosten komen voor nieuwe diensten, zal je als bibliotheek altijd kunnen beslissen om al dan niet te abonneren op een dienst.

3. Elke nieuwe dienst is betalend. Zijn er in de toekomst plannen voor een ruimer basisaanbod? Een soort pakket van diensten waarvan we kunnen zeggen: “dit is basis in elke bibliotheek”, om versnippering in het aanbod van de bibliotheek te vermijden? Kleine bibliotheken hebben weinig middelen en e-boeken nemen bijvoorbeeld 10 procent van het collectiebudget in.  

De gemeenten hebben bestuurlijke autonomie. Cultuurconnect kan niet beslissen wat verplicht is. We nemen de suggestie wel mee om in de communicatie meer te focussen op het principe dat als er meer bib aansluiten bij een dienst, de kostprijs daalt. 

Aanvulling door bibliotheek: in het memorandum van VVBAD is de basis van een bib ook opgenomen (maar dit mag geactualiseerd worden)

4. Kan Cultuurconnect ook iets organiseren voor lokale besturen om het aanbod van de bib eens te presenteren?

Dit is geen rol voor Cultuurconnect, VVBAD en OP/TIL nemen hierrond initiatieven.