Vragen project Digitale inclusie

Dus er zal zeker iets komen vanaf eind 24 (of 25?)?

  • “Zeker” is in deze context zeker niet het juiste woord. We staan op een belangrijk kruispunt. De intiatieven en subsidies die tijdens corona op grote schaal zijn uitgerold lopen af en er zijn straks lokale, Vlaamse en federale verkiezingen. Daar komt dus naar alle verwachting een nieuw beleid rond digitale inclusie, met nieuwe klemtonen.
  • Corona heeft digitale inclusie met vergrote urgentie op de agenda gezet en het goede nieuws is dat die aandacht wel blijvend lijkt. Het blijft voor alle niveaus een belangrijk thema en het lokale niveau zal het ook blijven opnemen als thema, en de bib is daarbij bijna altijd een belangrijk deel van de oplossing.
  • Welke rol de verschillende bovenlokale niveaus zullen opnemen is moeilijk te voorspellen. Het is aan ons als bibsector zaak om te werken aan een strategisch kader voor digitale inclusie om klaar te zijn om een duidelijke rol op te nemen in het gewijzigde landschap.

Digitale inclusie: De bib vroeg een projectsubsidie aan voor digitale inclusie, maar dat was zeer intensief om aan te vragen. In december moeten ze dit opnieuw doen. Geeft Cultuurconnect hier ondersteuning bij ihkv project Digitale Inclusie? Het gaat vooral over ondersteuning bij het opstellen en het opstellen van overtuigende argumenten.

  • Cultuurconnect zal zelf uiteraard geen subsidies geven en zal evenmin begeleiding voorzien bij het opmaken van subsidiedossiers.
  • Het valt te verwachten dat het subsidielandschap voor digitale inclusie na de verkiezingen sowieso zal wijzigen. In de uitwerking van het project zullen we zeker het onderling kennisdelen hierover opnemen. Een overzicht delen van het nieuwe subsidielandschap kan hierin nuttig zijn.
  • In de vraag werd gesproken over een subsidie in het kader van een regiosamenwerking : daarvoor kan je terecht bij OP/TIL. 

Digitale inclusie: Er bestaat al zoveel materiaal, het is al moeilijk om in al dat aanbod de weg te vinden. Gaat Cultuurconnect daar nu nog aanbod aan toevoegen?  

  • Nee, het is expliciet niet de bedoeling om dingen dubbelop te doen. Als het gaat over kennisdeling en verder professionaliseren zien we wel nog een nood bij (een deel van) de biblotheken, maar er bestaat al veel kwalitatief aanbod. Wij willen ons maximaal inschakelen in het versterken, verduurzamen en breder verspreiden van het bestaande aanbod. Daarbij zorgen we er ook voor dat het aanbod zoveel mogelijk afgestemd is op de behoeften van bibliotheken.