Webinar 6: Subsidie-regeling

Hieronder lees je een voorstel om na uitrol van het vernieuwde IBL de subsidie van de Vlaamse overheid optimaal te blijven inzetten voor de hele sector.

De subsidieregeling tot nu toe

Bij de overdracht van de provinciale bevoegdheden naar Cultuurconnect in 2018, kreeg Cultuurconnect de opdracht de diverse geldende provinciale subsidietarieven te vertalen naar 1 geharmoniseerde tarifering. Dit leidde tot een regeling waarbij de bibliotheken voor een levering € 5 ontvingen, en voor een aanvraag € 1,5. Er werd ook voorzien in een puntensysteem, waarbij in geval van overschrijding van het subsidiebudget voor IBL de subsidie proportioneel werd verdeeld.

Er is destijds afgesproken met de overheid dat Cultuurconnect € 25.000 van de subsidie mag reserveren voor personeelskosten ter ondersteuning van het model. Dat is voorlopig niet toegepast omdat we die kosten tot nu toe als onderdeel zagen van de totale investering voor de ontwikkeling van het dienstenmodel, waarvan IBL een onderdeel is. Die investering en dus ook die personeelskost konden we tijdelijk met een ander budget financieren.

In 2020 werd door besparingen van de Vlaamse overheid de totale subsidie gekort tot € 250.000. Hiermee worden jaarlijks de licentiekosten van Impala betaald, en het resterende bedrag van ongeveer € 200.000 werd verdeeld volgens het puntensysteem. De IBL-subsidie wordt steeds uitgekeerd voor de transacties van het vorige jaar. Het budget van 2021 is dus gebruikt voor de betalingen van het IBL-verkeer in 2020.

Werkjaar 2021, budget 2022

Doordat de IBL-subsidie steeds uitgekeerd wordt voor het voorgaande jaar, zullen we het budget van 2022 nog gebruiken voor de vergoedingen van de transacties in 2021, met micro-subsidies zoals de voorbije jaren. In overleg met de stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek beslisten we dat enkel de leverende bibliotheken nog een subsidie krijgen. De subsidie voor de aanvragen vervalt dus in werkjaar 2021.

Werkjaar 2022, budget 2023

Het vernieuwde IBL gaat live voor alle Wise-bibliotheken in het voorjaar van 2022. 

  • Voor het IBL-verkeer tijdens de eerste maanden van het jaar, krijgen leverende bibliotheken nog een micro-subsidie, net als in het werkjaar 2021. 

Werkjaar 2022, budget 2023

Het vernieuwde IBL gaat live voor alle Wise-bibliotheken in het voorjaar van 2022. 

  • Voor het IBL-verkeer tijdens de eerste maanden van het jaar, krijgen leverende bibliotheken nog een micro-subsidie, net als in het werkjaar 2021. 
  • Deze micro-subsidie blijven we ook na de lancering van het vernieuwde IBL betalen voor de leveringen die via Impala opgevolgd worden ten behoeve van de nog niet naar Wise gemigreerde bibs. Ze ontvangen deze micro-subsidie voor levering tot hun overstap naar Wise. 
  • Er wordt ook een klein bedrag voorzien voor leveringen aan niet-openbare bibliotheken, die blijvend via Impala zal verlopen. 
  • Tot slot heeft de stuurgroep beslist om vanaf werkjaar 2022 een structureel budget van 50.000 euro te voorzien voor personeelskosten, evolutief onderhoud, servicedesk werk enzovoort door Cultuurconnect. 
  • Het bedrag dat rest na aftrek van deze uitgaven, kunnen we dan inzetten als budget ter ondersteuning van het vernieuwde IBL in het werkjaar 2022. Hoe we dit budget best kunnen inzetten, willen we samen met de sector beslissen. 

Besteding subsidie vanaf de uitrol van het vernieuwde IBL: 3 mogelijke modellen

  1. Conservatief model: We blijven werken met micro-subsidies die ofwel in mindering gebracht worden op de bibliotheekkost, ofwel uitgekeerd worden aan de leverende bib, bovenop de bibliotheekkost.
  2. Bijsturend model: We verlaten het pad van de micro-subsidies en onderzoeken waar het budget het beste kan worden ingezet om eventuele schokken op te vangen.
  3. Innovatief model: We gebruiken het budget in overleg met de Vlaamse overheid voor nieuwe projecten en innovaties die nodig zijn binnen het ruimere dienstenmodel. Dit betekent dat in 2023 het subsidiegeld voor het voorgaande jaar wordt vanaf dan projectbudget voor het lopende jaar. Dit model kent de meeste bijval van de bibliotheken uit de stuurgroep en de werkgroep Dienstenmodel. Zij dringen erop aan dat het traject met de overheid tijdig opgestart wordt, zodat in ieder geval de middelen niet verloren gaan. De bibliotheken vragen hierbij aandacht voor een duidelijke beslissingsstructuur rond de besteding van de middelen.

De beslissing over de exacte besteding van de subsidie en bovenstaande 3 scenario’s stellen we graag uit tot na de evaluatie van het proefjaar 2022, zodat we optimaal geïnformeerd kunnen beslissen. We vragen hiervoor het akkoord van de bibliotheken tijdens een stemronde eind oktober. Elke bibliothecaris ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging via mail.

✉️  Ontvang een mail met praktische info over de live vraag-en-antwoordsessie.

💬  Praat mee of stel vragen op het coöperatieplatform

🔎  Lees meer over het vernieuwde IBL als onderdeel van het vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten