IBL tijdens het proefjaar 2022 

Het vernieuwde IBL wordt uitgerold van zodra de ontwikkelingen in alle betrokken systemen (Bibliotheeksysteem, Mijn Bibliotheek, Aquabrowser, Bibliotheekwebsites) rond zijn en de coöperatie van de Vlaamse en Brusselse openbare bibliotheken alle voorstellen heeft goedgekeurd. De indicatieve timing hiervoor is maart/april 2022. Over het precieze tijdstip voor de start van het vernieuwde IBL wordt nog gecommuniceerd. 

Het vernieuwde IBL: voor en door de bibliotheken

Het vernieuwde IBL kreeg vorm door een intensieve samenwerking met de bibliotheeksector: 

Evaluatie van het proefjaar

2022 is het proefjaar voor het vernieuwde IBL. Van bij de start van de vernieuwing houden we de vinger aan de pols om te zien op welke manier IBL wordt gebruikt, wat er goed loopt en wat er beter kan. In het najaar (oktober/november) van 2022 evalueren we het vernieuwde IBL grondig, samen met de stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. De werkgroep Dienstenmodel bereidt deze evaluatie voor obv input uit de sector en deelt haar bevindingen met de sector. 

Wat evalueren we?

De werking van de publiekswebsite en de integratie in het bredere dienstenmodel

Werkt de manier waarop gebruikers van filiaal naar bibliotheek naar regio naar Vlaanderen navigeren om antwoord te krijgen op een zoekopdracht? Zijn de alternatieven voor IBL duidelijk en toegankelijk?

Windowtime van 365 dagen

Uit stemronde 1 bleek dat een aantal bibs dit te lang vindt. Kan deze termijn naar 6 maanden zonder de sector te veel te belasten?

De geblokkeerde RMT’s (reglementsmaterialen)

Klopt deze lijst nog? Moeten er RMT’s bij of weg van deze lijst?

Routering en kastlijsten

We evalueren de manier waarop we de aanvragen spreiden, de verdeling van de bibs in groepen, de wachttijd, de grootte van de kastlijst per bib, de manier om aanvragen te honoreren of weigeren.

Evenwicht aanvragen & leveringen 

Hebben de meeste bibliotheken een evenwicht bereikt tussen aanvragen en leveringen, waardoor het financieel model niet te veel moet corrigeren? 

Financieel model met onderlinge verrekening 

Zorgt het model voor de nodige correcties bij bibs waar geen evenwicht is tussen leveringen en aanvragen? 

IBL in de bibliotheek

Wordt IBL minder ingezet voor de Leesjury en leesgroepenwerking? Worden alternatieven aangeboord?

Na deze evaluatie bekijken we samen met jouw bib en de andere bibliotheken uit de sector hoe de subsidie voor werkjaar 2022 best ingezet kan worden, en hoe we deze budgetten ook in de toekomst optimaal besteden. Hierover leer je meer in het webinar Subsidieregeling.

Het vernieuwde IBL & het vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten

2022 is het proefjaar voor het vernieuwde IBL, maar ook voor vele andere projecten van het vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten. Verder staan dit jaar op de planning: aanpassingen aan de bibliotheekwebsites, een gediversifieerd prijsbeleid rond het reserveren van aanwezige of uitgeleende werken, de werkreservering, online inschrijven en tal van andere projecten.

Lees meer over het vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten op onze website of bekijk onderstaande video.