Samenwerkingsverbanden in de bibliotheekwebsite

In Wise bestaan er allerlei samenwerkingsvormen en regionetwerken. Deze werden, naar gelang de samenwerking verder gaat, genummerd van 1 tot 4. De uitleg over deze groepen en wat dit inhoudt, vind je onder het Bibliotheeksysteem-gedeelte van dit leerplatform. Maar wat betekent het nu voor je bibliotheeksite om deel uit te maken van een regio of samenwerkingsverband?

Schematisch:

Groep 0 Groep 1 Groep 2 Groep 3a & 3b Groep 3c Groep 4
hoeveel sites zijn er? 1 site per bibliotheek + mogelijk om inhoud te delen binnen het netwerk 1 site per bibliotheek + mogelijk om inhoud te delen binnen het netwerk 1 site per bibliotheek + mogelijk om inhoud te delen binnen het netwerk 1 site per bibliotheek (geen regiosite) + mogelijk om inhoud te delen binnen het netwerk 1 site per bibliotheek (geen regiosite) + mogelijk om inhoud te delen binnen het netwerk 1 bibwebsite voor het netwerk
hoe zoeken in de regio? regiotab + doorkijk

voorwaarde:
online inschrijven in alle bibliotheken + geen enkele bibliotheek in een hogere samenwerking + overal gratis lidmaatschap

regiotab + doorkijk

voorwaarde:
online inschrijven in alle bibliotheken + geen enkele bibliotheek in een hogere samenwerking

regiotab + doorkijk

voorwaarde:
online inschrijven in alle bibliotheken

regiotab + doorkijk regiotab + doorkijk nvt
zie je de beschikbaarheid van de hele regio op een detailpagina? neen neen neen ja ja nvt

Opmerkingen:

  • regiotab + doorkijk: zie verder
  • we stappen af van de regiosites (één website voor de hele regio), een uitzondering hierop is Brussel
  • voorwaarde online inschrijven: zie meer uitleg hieronder
  • voorwaarde geen bibliotheken in een hogere samenwerking: geen enkele bibliotheek van de samenwerking van dit type mag tegelijk ook lid zijn van een hogere samenwerking (groep 2 of 3), zie meer uitleg hieronder.

Zoeken in heel de samenwerking: regiotab en doorkijk

Een regiotab is een knop boven de zoekbox om het bezit van de hele samenwerking te doorzoeken. Een doorkijk in de lokale catalogus geeft bij een zoekopdracht ook resultaten van een bovenliggend niveau. Het maakt de zoekopdracht automatisch breder, zonder dat de gebruiker hiervoor iets moet doen. Vanuit 1 bibliotheek in een regioverband doorzoek je dus het bezit van het hele regioverband. De doorkijk is dus zichtbaar bij alle samenwerkingen met een regiotab. Meer zelfs: of er een doorkijk is, hangt af van de aanwezigheid van een regiotab. Samenwerkingen 3 die nog geen regiotab hebben, kunnen dit aanvragen via de servicedesk.

Voorbeeld van een doorkijk bij Geraardsbergen, deel van regiosamenwerking 3b Route42:

Beschikbaarheid van de hele samenwerking zichtbaar op catalogus detailpagina’s

Bij de samenvatting van de beschikbaarheid (screenshot hieronder) zie je in dit geval twee statussen. Eén voor de gekozen locatie, en indien het werk ook in bezit is op andere locaties, dan ook de status voor die locaties. In het uitgebreide blok van beschikbaarheidsinformatie lager op de pagina zie je het bezit van alle regiolocaties waar het werk in bezit is, maar enkel de gedetailleerde info van de gekozen locatie staat default opengeklapt.

samenvatting beschikbaarheid in regioverband Route42
uitgebreid blok met beschikbaarheid in regioverband Route42

Meer achtergrondinformatie bij de voorwaarden

Het opzet van de vernieuwde presentatie van regiodiensten was de werking van een verregaande regionale samenwerking 3b in Wise. Bij de vertaling naar andere minder verregaande samenwerkingen is ons uitgangspunt het aanbieden van een zo vlot en relevant mogelijke dienst voor de bibliotheekgebruiker. We komen hierdoor op volgende voorwaarden. 

Zoeken in het regionetwerk

Voor de samenwerkingen 0, 1 en 2 is het aanbieden van online inschrijven door alle bibliotheken in het regionetwerk een voorwaarde. Zo kunnen geïnteresseerde leners bijvoorbeeld onmiddellijk een reservatie plaatsen en wordt de verplaatsing meer zinvol. Ze dienen ook geen lidgeld meer te betalen. Zo niet, zullen gebruikers al snel deze informatie als minder zinvol beschouwen aangezien ze er weinig mee kunnen doen. 

De tweede voorwaarde, voor bibliotheken in een samenwerking groep 0 of 1, is om dit enkel te doen voor regionetwerken waar geen enkele van de bibliotheken lid is van een hogere samenwerking (groep 2 of 3). Nu al tonen we vier tabs bij het zoekresultaat, wat veel is. Het voorzien van twee regiotabs zou te veel zijn en onduidelijkheid en keuzestress veroorzaken bij de gebruikers. Wanneer het regionetwerk uit heel veel bibliotheken bestaat, wordt de herkenbaarheid en nabijheid voor de gebruiker ook kleiner. Voor dit soort functionaliteiten voorzien we in de digitale strategie een doorkijk naar bibliotheek.be en het bezit in het volledige netwerk van Vlaamse en Brusselse openbare bibliotheken. Een volgende stap is ook de verdere personalisering van de bibliotheekwebsite waarbij we gerichter en sneller een gebruiker die ingelogd is, willen attenderen op de diensten waar deze recht op heeft. 

De derde voorwaarde tenslotte geldt enkel voor een samenwerking groep 0. Bij deze regionetwerken is de bijkomende voorwaarde dat alle bibliotheken een gratis lidmaatschap aanbieden. 

Tonen beschikbaarheid in het regionetwerk

Dit beperken we tot de samenwerkingen groep 3. Het tonen van de beschikbaarheid in de bibliotheken van het regionetwerk gebeurt hier op zo’n prominente plek dat het enkel kan wanneer hier ook een volledige dienstverlening achterzit, in dit geval o.a. transport tot in jouw bibliotheek(filiaal). Hier benaderen we de gebruikservaring van een bibliotheek met filiaaltransport.