Laatst bijgewerkt op 27/03/24

Toegankelijkheid

Cultuurconnect liet de nodige technische ingrepen uitvoeren i.v.m. de wettelijke toegankelijkheidsnormen, maar een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het respecteren hiervan ligt ook bij jou als beheerder van je lokale bibwebsite. De Vlaamse overheid biedt via deze webpagina’s meer informatie over de 4 basisprincipes (waarneembaarheid, bruikbaarheid, verstaanbaarheid en robuustheid) waar je op moet letten en een hoop praktische tips. We raden je aan om de informatie die zij verzameld hebben zeker te consulteren.

We zoomen ook nog even in op een aantal specifieke aandachtspunten i.v.m. content die we af en toe op de bibwebsites zien staan:

Audio/Video bronnen

Een youtube filmpje of een podcast kunnen een inhoudelijke meerwaarde hebben, maar zijn de facto niet voor iedereen toegankelijk. Dat wil niet zeggen dat je ze niet mag gebruiken, maar denk na over het voorzien van ondertitels, of een samenvattende tekst zodat de inhoud ook voor slechthorenden of slechtzienden beschikbaar is.

Koppen

Wanneer je koppen gebruikt op een pagina (H1, H2, H3, …) dan moeten die steeds correct getrapt gebruikt worden, dus geen H2 als onderdeel van een H3 element bijvoorbeeld.

Widgets (Facebook e.a.)

Ingesloten widgets van andere websites zoals sociale media kanalen zorgen vaak voor toegankelijkheidsissues, ze breken de lay-out en de inhoud er van is zelf niet steeds toegankelijk. We raden af om deze op jouw website te plaatsen. Wil je ze toch voorzien, dan moet je op z’n minst in de <iframe> tag een title-attribuut voorzien. Dit kan niet automatisch en dien je dus zelf te voorzien.

bv. <iframe title="dit is een facebookwidget">...</iframe>

PDF’s en andere ingesloten documenten

Het is af te raden om pdf’s, presentaties enz. in te sluiten op je website, vaak zijn die formaten niet toegankelijk doordat ze bv. lastig te doorbladeren of bekijken zijn voor screenreaders. De inhoud van een dergelijk document kan meestal probleemloos op een gewone webpagina weergegeven worden als gewone tekstparagrafen, al dan niet met afbeeldingen.
Gaat het om lijvige rapporten/verslagen dan kan bv. een samenvatting als tekst op een webpagina geplaatst worden en kan het document als bijlage/download aangeboden worden.