Gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookieverklaring

Deze pagina’s zijn van toepassing voor alle bibliotheekwebsites. De inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Cultuurconnect en verschijnt automatisch op je website. Je kan deze niet aanpassen en hoeft deze ook niet te importeren.

Ook de pagina Privacyverklaring bibliotheeksysteem staat klaar op je bibliotheekwebsite. Die pagina dien je wel nog een plekje te geven op je site, bijvoorbeeld op een pagina of help-item over het bibliotheekreglement. Je doet dit om de lener te informeren over het gebruik van zijn gegevens in het Bibliotheeksysteem. Lees meer over het waarom en hoe in de rubriek ‘Hoe informeert de bibliotheek de lener over het gebruik van zijn gegevens in het Bibliotheeksysteem?‘.

Een vertaling van deze pagina’s is toegankelijk via de taalswitch rechts bovenaan (voor wie die aanbiedt).

Voor wie gebruik maakt van de nieuwsbrieftoepassing en/of online betalen staan Privacyverklaring nieuwsbrieftoepassing en Privacyverklaring online betalen klaar bij ‘in afwachting van moderatie’. Deze pagina’s moet je zelf importeren en waar nodig aanpassen. Ze vallen onder lokale verantwoordelijkheid (gemeente/bibliotheek is verwerkingsverantwoordelijke).