De Singel over hun digitale architectuur

Geert Schoonackers en Pierre van Diest presenteren samen een case over digitale architectuur. Een aantal jaren geleden onderging deSingel onder begeleiding van Geert een digitale transformatie, waarbij de interne processen werden gesorteerd en de informatiesystemen op elkaar werden afgestemd. Beiden spreken over hun ervaring en tonen hoe ze te werk gingen.