Marc Hasselberg van HoGent geeft je een kijk op de meest voorkomende informatiesystemen en hoe die zich verhouden ten opzichte van elkaar. Hij doet dit volgens een generalistische benadering van IT architectuur en toont hoe die op een duurzame manier onderhouden kan worden.