Laatste wijziging: 24 maart 2022

Hoe kan ik een exemplaar leveren?

Maak voor de aanvragende bibliotheek een reguliere lenerspas (geen adminpas of speciale klant) als instelling met het abonnement 181 – IBL Bibliotheek

Alle openbare bibliotheken in Vlaanderen zitten in Wise als een instelling met de naam ‘Bib Gemeente IBL’ en geboortedatum ‘01-01-2019’. Het is het handigst om die ‘unieke’ instelling te gebruiken: stel dat een bibliotheek van adres verandert, dan moet dat maar een keer worden aangepast.

Let op: academische bibliotheken hebben een ander standaard formaat. Om te vermijden dat je duplicaten van openbare bibliotheken krijgt bij het inschrijven van een academische bibliotheek, geef je in het veld Naam ‘Bib Instelling IBL’ in en bij Geboortedatum ‘1/1/2020‘. Bij universiteiten of hogescholen met meerdere campussen (en dus adressen van bibliotheken), kan je de campus of stad ingeven in het veld Voornaam. Je mag ook reeds bestaande oude klantrecords aanpassen naar dit formaat en eventueel ontdubbelen. Let op: je mag enkel ontdubbelen als beide passen gewone reguliere passen zijn. Je mag nooit een adminpas ontdubbelen!

Hoe geef je die instelling een abonnement in jouw bibliotheek?

Kies Klant > Nieuwe klant toevoegen, scan een (nieuwe) pas (of typ ‘v’ en enter om Wise zelf een barcode te laten genereren) en geef de naam en geboortedatum in, bv. ‘Bib Leuven IBL’ en geboortedatum ’01-01-2019′. Schrijf de gevonden duplicaat klant in met abonnement 181 IBL Bibliotheek: 

Let op: Omdat alle lidmaatschappen aan dezelfde actor hangen, wordt de lijst van lidmaatschappen in andere bibliotheken zodanig lang, dat je niet meer aan de knoppen kan om het lidmaatschap van jouw eigen bib toe te voegen. In afwachting van een oplossing, kan je als volgt verder: via 2x tab + enter kan je de duplicaat inschrijven in je eigen bib.

Heb je zelf al een ‘IBL-klant’ voor deze specifieke bib die meegekomen is uit je vorige bibliotheeksysteem met dezelfde functie, dan vragen we je om deze te schrappen, tenzij er momenteel nog werken op uitgeleend zijn. Gelieve IBL-klanten niet te ontdubbelen. Krijg je toch zo een dubbele IBL-klant in de lijst van het ontdubbelen, neem dan contact op met de servicedesk.

Opmerking voor samenwerkingsgroepen 3! Normaal gezien moet je een klant die al geldig lid is in een andere instantie binnen je samenwerking niet opnieuw inschrijven. De IBL-bibliotheken vormen daar een uitzondering op. Het kan dus zijn dat je bij het zoeken in de eigen klantendatabank al een ‘Bib X IBL’ ziet staan in het rood, als je doorklikt staat die in het zwart (dus geldig abo in een andere instantie van de samenwerking), in dat geval schrijf je die toch nog expliciet in via ‘Nieuwe klant toevoegen’.

Het exemplaar uitlenen

Leen daarna het exemplaar uit aan de IBL-instelling door bij Balie > Uitlenen de juiste pas te scannen en het exemplaar uit te lenen. Het exemplaar wordt dan uitgeleend volgens jouw reglementsdefinities van het abonnement 181 IBL Bibliotheek.

Wanneer het exemplaar terugkomt van de aanvragende bibliotheek, neem je het gewoon opnieuw in.