Jouw rol

De livestream op verschillende locaties wordt pas een succes door een goede samenwerking tussen de verschillende partners. Globaal genomen ziet de taakverdeling tussen de partners er zo uit:

Het lanceercentrum 

 • is het cultuurhuis waar de voorstelling effectief live plaatsvindt en die gelivestreamd wordt.
 • is verantwoordelijk voor het overleg met de artiest. Cultuurconnect ondersteunt het lanceercentrum hierbij vanuit de expertise met vorige livestreams. 
 • levert het promotiemateriaal aan van de artiest en voorstelling (affichebeeld, tekst) en vraagt eventueel een playlist op (indien van toepassing)
 • zorgt voor een technische medewerker als aanspreekpunt voor de streamingpartner. De technici van het cultuurhuis ondersteunen de streamingpartner tijdens de teststream en de livestream.
 • is tegelijk ook satellietcentrum, zodat ook zorgvoorzieningen in de eigen gemeente kunnen genieten van de livestream.

Cultuurconnect

 • coördineert het project van begin tot eind. 
 • roept lanceercentra op en selecteert voorstellingen die gelivestreamd kunnen worden (op basis van regionale spreiding, spreiding in de tijd en gepast voor de doelgroep).
 • roept satellietcentra op. 
 • ondersteunt de lanceer- en satellietcentra met checklists, tips en tricks van het online leerplatform.
 • is het centrale aanspreekpunt voor de cultuur- en gemeenschapscentra.
 • contracteert een streamingpartner met de nodige technische expertise voor de uitvoer van de livestream in kwaliteitsvolle multicam-captatie en met live regie.
 • zorgt voor communicatie via Whatsapp tijdens de livestream, tussen alle satellietcentra en de streamingpartner. Zo blijven alle locaties op de hoogte van last minute afspraken of eventuele technische storingen en kunnen ze feedback geven over de ontvangst van de livestream.

Een satellietcentrum

 • is de cultuurpartner dat ervoor zorgt dat woonzorgcentra, ziekenhuizen en zorgvoorzieningen van de eigen gemeente kunnen meegenieten van de livestream.
 • ondersteunt de zorgvoorziening(en) technisch, communicatief en op het vlak van beleving en sfeercreatie waar nodig en in onderling overleg.

De streamingpartner

 • zorgt voor een multi-cam captatie van de voorstelling en voor live-regie
 • zorgt voor een kwalitatieve livestream, qua beeld en geluid
 • staat in nauw contact met de productiemedewerker van Cultuurconnect die de vragen en feedback beheert van de diverse locaties waar de livestream vertoond wordt (via Whatsapp)
 • zorgt voor een werkbezoek, test-stream en beantwoordt mee de vragen die via whatsapp binnen komen vanuit de diverse locaties