Dien een voorstel in bij de oproep van Cultuurconnect

Eén keer per jaar doet Cultuurconnect een oproep waarbij je je kandidaat kan stellen als lanceercentrum. Hou de website en nieuwsbrief van Cultuurconnect in de gaten. De oproep vindt meestal plaats in januari, voor livestreams die plaatsvinden in het volgende seizoen (september tot juni).

Voor je indient, leg je best even contact met de artiest én met de zorgpartners uit de buurt of zij willen meewerken.

Contacteer de artiest

Zorg alvast voor een mondeling akkoord op voorhand van de artiest of zijn boekingsagent, je kan verwijzen naar de rolverdeling op de website van Cultuurconnect waar onderstaande info en bepalingen voor de artiest beschreven staan:

De artiest:

  • gaat een contract over de uitkoopsom aan met het lanceercentrum.
  • gaat akkoord dat de voorstelling gelivestreamd wordt naar woonzorgcentra, zorgcentra voor volwassenen of kinderen met een beperking, asielcentra, psychiatrische zorgvoorzieningen en ziekenhuizen in minimaal 17 gemeenten verspreid over Vlaanderen, en dat de opname nog een 2-tal dagen beschikbaar blijft voor de ingetekende zorginstellingen.
  • ontvangt een kopie van opname na de livestream en mag hier vrij over beschikken.
  • ontvangt optioneel een financiële vergoeding voor de livestream, enkel wanneer het financieel break even-model van de livestreamdienst dit toelaat. De specifieke voorwaarden worden onderling vastgelegd in een contract-addendum.
  • speelt voor een live publiek in de zaal van het cultuurcentrum én via livestream voor het zorgpubliek in de zorgvoorziening.
  • bespreekt in een overleg met het lanceercentrum en Cultuurconnect de mogelijkheden tot interactie met het publiek van de zorgcentra.

Contacteer de woonzorgcentra, ziekenhuizen of andere zorgvoorzieningen

  • Pols alvast naar de interesse van de zorgcentra uit de gemeente.
  • Check de agenda’s! Welke dagen lukken voor iedereen? 
  • Hou rekening met aan aantal basisvoorwaarden: een grote ruimte, stabiel internet, beamer en groot scherm en vooral véél goesting. Heb je geen materiaal, dan kan het cultuurcentrum of gemeenschapscentrum misschien wel een aantal materialen voorzien, of kan je dit huren. Een grote ruimte kan bijvoorbeeld de cafetaria van het woonzorgcentrum zijn.