Over het pilootproject ODILE 2.0

Doelstelling

In het pilootproject onderzoeken we op welke manier we ouderen (65+) kunnen helpen bij het e-lezen. De bevolking vergrijst snel en bij deze leeftijdsgroep vinden we veel lezers met een bibabonnement. Onderzoek wijst uit dat er risico is op afhaken. Ze bezoeken de bib minder frequent en/of lezen wordt lastiger. 

Door hen tijdig te introduceren tot het e-lezen kunnen we deze drempels overwinnen. Ze blijven actief en betrokken lid van de bibliotheek en de lokale leesgemeenschap. Dit is tegelijk een versterking van hun identiteit en een positieve impuls voor hun welzijn. 

Voortraject

Deze piloot bouwt verder op een lokaal praktijkonderzoek in Oostende in 2017. Project ‘ODILE’ (Oostendse Ouderen Digitaal leren Lezen) testte enkele methodieken om de doelgroep via tablet en e-reader te laten lezen. Dit levert enkele aanbevelingen op. Die liggen aan de basis van het vervolgtraject ODILE 2.0 

ODILE 2.0

We werken samen met de werkgroep (link kaartje 9 bib) en onderzoekspartners LINC VZW en onderzoeksteam Digital Ageing. Deze laatste verzameld data in negen sessies ism de werkgroepbibliotheken. De focus ligt op het werken met toestellen en attitude tov digitalisering, en meer specifiek e-boeken. Linc VZW organiseert twee workshops met de werkgroepbibliotheken. Daar verzamelen ze info over de drempels om ouderen met e-boeken te bereiken én bedenken ze mogelijke oplossingen. 

Dit alles resulteert in een toolkit voor bibliotheken. Hierin zit de nodige informatie gebundeld om de doelgroep te activeren en hun kwalitatief te ondersteunen.