Vrijwilligerswerking

Digihelper: 

Mensen moeten steeds meer kunnen om aan de digitale samenleving deel te nemen. Die digitale vaardigheden aanleren en bijhouden is voor veel mensen moeilijk. Zij kunnen hierbij hulp gebruiken. De bibliotheek kan hier een rol in spelen. Heel direct door het eigen personeel, indirect door het opzetten van projecten.

De digitale collecties kunnen hierbij een insteek zijn. Grootouders die fundels willen lezen met de kleinkinderen, informatie zoeken in het krantenarchief of het lezen van e-boeken. Vanuit de interesse kan je werken aan de digitale skills. 

Dit hoef je niet zelf te doen. Digihelpers engageren vergroot het bereik. 

Mediawijs ontwikkelde deze tools om als digihelper aan de slag te gaan. Deze kan je zelf gebruiken binnen de bibliotheekwerking.

Mogelijke partners

Je vindt een handig overzicht in deze online folder. Hieronder lichten we er enkele uit.

 • LINC vzw werkt nauw met bibliotheken samen rond e-inclusie:
  • opleiding en ondersteuning van digihelpers
  • ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van een digihelperwerking voor bibmedewerkers
  • digitale cafés (vrijwilligers bij LINC vzw komen een reeks van thematische inkoopsessies organiseren voor de bibbezoeker)
  • ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van laagdrempelige oefenkansen voor burgers
  • vormingen en workshops mediawijsheid
 • Digidak is een organisatie die voornamelijk actief is in de Kempen en die verschillende plekken coördineert waar je terecht kan met je digitale vragen en die cursussen aanbiedt
 • Beego is een bedrijf dat IT-studenten aan huis stuurt of laat helpen op afstand bij problemen met o.a. smartphone en computer.
 • Bij organisaties die werken met mensen uit kansengroepen (mensen in armoede, met een migratieachtergrond, met een psychische problematiek,…) vind je vaak ook hulp bij digitale vragen, of kan men je doorverwijzen. Bijvoorbeeld in de buurthuizen en inloopplekken van SAAMO.
Digicafé: hoe opzetten 

Het onderzoek van Digital Ageing toont aan dat een grote groep behoefte heeft aan regelmatige ondersteuning. Een app die verandert of een nieuwe functie in een toepassing is voor hen al een grote uitdaging. Niet iedereen heeft toegang tot een netwerk waar je die hulp kan vinden. Een laagdrempelige inloopplek kan hiervoor een oplossing zijn. 

Je kan in het digicafé infosessies rond e-lezen opzetten. Dit valt dan onder instructie. Daarnaast is het ook belangrijk om opvolging aan te bieden. Het digicafé als inloopplek of een helpdesk of digi-dokter uurtje. 

Je kan dit zelf voorzien of hiervoor samenwerken met digihelpers. Hieronder vind je twee inspirerende voorbeelden:

Praktische zaken werken vrijwilligers (afspraken, vergoeding, opleiding)

Werken met vrijwilligers vergroot je bereik, maar het vraagt ook de nodige ondersteuning. Dit is een taak die binnen het team opgenomen moet worden. Denk daarbij aan

 • vrijwilligers recruteren
 • screenen van kandiaten
 • opleiden en opvolgen
 • attentiebeleid opzetten

Daarnaast is er ook de administratieve kant. 

Je vind alle relevante info op de website van ‘Vlaanderen vrijwilligt’

Lees zeker ook hun manifest succesvol vrijwilligen

Checklist ‘wat heb ik nodig om een vrijwilligerswerking op te zetten’

Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken. In deze checklist vind je alle aandachtspunten rond vrijwilligerswerk.