Aanbod van Train the trainer van Linc

Met en voor de bibliotheken

Samen met een werkgroep van 9 bibliotheken ontwikkelde Linc vzw een ’train the trainer sessie’ rond ouderen en e-boeken. De bibliotheken gaven via een online brainstorm en twee live workshops in Brussel aan welke drempels en kansen ze hier rond ervaren. Het team van Linc herwerkte deze tot een ’train the trainer’ sessie voor bibliotheekmedewerkers. Om maatwerk te kunnen bieden, bestaat deze uit verschillende modules. Dit laat toe om naargelang de vraag iets meer aandacht te besteden aan bepaalde aspecten. De sessie is dan wel gericht op de doelgroep ouderen, maar de vaardigheden kunnen bij uitbreiding ingezet worden op de brede groep digitaal laaggeletterden. Daar hebben we extra aandacht aan besteed bij de samenstelling van de modules.

Inhoud van de de sessie

De sessie is dus modulair opgebouwd. Hieronder vind je de bouwstenen van de sessie. Vooraf kan je met de lesgever bespreken welk gewicht je aan elk onderdeel wil geven. Zo kan die echt maatwerk voorzien.

 • Waarom e-lezen met ouderen?
  • Cijfers & uitdagingen.
  • Bevindingen uit ons onderzoekstraject met Digital Ageing.
  • E-lezen en ouderen: welke kansen biedt dit voor de doelgroep én de bibliotheek.
 • Communicatie op maat van de doelgroep.
  • Pitch: breng je eigen communicatie in beeld en deel tips.
  • Ecomapping: hoe breng je het netwerk rond ouderen in beeld?
  • Hoe communiceer je met ouderen?
  • Het communicatiepakket
 • Digihelpers en e-lezen (vrijwilligerswerking)
  • E-lezen en e-inclusie: de doelgroep bepalen
  • Uitwisseling over de bestaande vrijwilligerswerking binnen de bib.
  • Hoe start je een digihelperwerking?
  • Profiel van de Digihelper
 • E-lezen op maat van ouderen
  • Werken met ouderen: tips
  • Digitaal en ouderen: aandachtspunten
  • Hoe pak je zo’n sessie aan: het ideale scenario
  • Materiaal voor concrete workshop (de toolkit)

Praktisch

We hebben ons gebaseerd op de input van de werkgroep om de timing, inhoud en kostprijs te bepalen. De kennis is overdraagbaar. Als 1 collega (of 2 naargelang de grootte van je werking) de sessie volgt, dan kan deze de vaardigheden binnen brengen in het team.

 • Kortlopend: het is een traject van een halve dag. De sessie duurt drie uur (lunch inbegrepen)
 • Betaalbaar: deelnemers betalen 30 euro. Dat is broodjeslunch inbegrepen.
 • Bereikbaar: verplaatsingen kosten tijd, dus voorzien we een spreiding van de sessies over Vlaanderen en Brussel. Zo kan iedereen deelnemen.
 • Praktijkgericht: De deelnemer kan na de sessie met de opgedane kennis echt aan de slag.
 • Interactief: de groepjes zijn bewust klein gehouden (max. 15 deelnemers). Dit verhoogt de betrokkenheid en laat het toe om interactieve werkvormen te gebruiken.

Vanuit Cultuurconnect zetten we samen met de bibliotheken een programma op. In lente 2023 starten we met een sessie in Brussel. In het najaar van ’23 komen de andere provincies aan bod. We vullen de informatie aan in ons online overzicht.