Tussentijdse release vrijdag 14 juni 2024

Bugfixes en varia

 • Layout: door een wijziging in de weergave verschenen witte vlakken in de covercarrousel. Dit probleem werd opgelost. 
 • Layout: afbeeldingen in de widget ‘gerelateerde items’ werden breder dan het kader weergegeven waardoor dit rommelig oogde. Door een aanpassing worden afbeeldingen terug correct in het kader geplaatst.
 • Layout: afbeeldingen bij ‘berichten in de kijker’ werden heel klein weergegeven. De afbeeldingen kregen een groter formaat.
 • Layout: er is extra witruimte toegevoegd tussen de namen van de vestiging bij ‘openingsuren en adressen’ op de homepage.
 • Mijn Bibliotheek: op de welkomstpagina kreeg de lener melding van één klaarstaande reservatie ongeacht dat er meerdere reservaties klaarstonden. Nu krijgt de lener opnieuw het volledige overzicht van klaarstaande reservaties.

Je kan het cachegeheugen van jouw browser wissen, mocht je nog problemen ervaren met bovenstaande bugs.


Release donderdag 30 mei 2024

Catalogus – Filmstreaming

Na het Sooner-aanbod zijn nu ook de films van Avila en Dalton opgenomen in de catalogus. Alle films krijgen daarnaast ook een eigen detailpagina vanwaar dan doorgeklikt kan worden naar de filmstreamingdiensten. Dit aanbod is momenteel enkel zichtbaar bij de bibliotheken die deelnamen aan de piloot van Cinébib.

Catalogus performantie

Op 23 maart gebeurden er aanpassingen aan hoe de sites catalogus api-data cachen. Relatief onveranderlijke data zoals de suggesties onderaan catalogus detailpagina’s wordt nu veel langer gecached. Dit verlaagt de load op de catalogus-api. We zien in de cijfers en in de praktijk ook dat de performantie hierdoor verbeterd is en zagen geen onderbrekingen meer op piekmomenten. Ook de coverafbeeldingen kregen een aangepaste cache-header, waardoor deze langer gecached blijven in de browseropslag van een gebruiker.

In de release zitten daarnaast nog extra maatregelen die naast een impact op de performantie ook voor betere SEO scores (ranking in Google zoeken) zouden moeten zorgen zoals het comprimeren van afbeeldingen en javascript.

Bugfixes en varia

 • layout / css fixes: sommige pagina-onderdelen verschenen niet langer helemaal correct (aanwinsten-widget, doormat, mobiel menu) waardoor ze uitgerokken of deels onleesbaar waren. Dit probleem werd opgelost.
 • Op sommige regiocatalogi verscheen een onnodige dubbele beschikbaarheidsstatus.

Release dinsdag 16 april 2024

CMS vernieuwingen

Optimalisatie gesuggereerde content-rubriek
De rubriek ‘in afwachting van moderatie’ met gesuggereerde content bevat vanaf nu een extra datum-kolom met de laatste suggereer-datum (naast de oorspronkelijke aanmaakdatum). De lijst wordt vanaf nu ook standaard op die nieuwe datumkolom gesorteerd zodat de meest recente suggesties bovenaan staan. Het gaat om een nieuw veld, dus oude suggesties blijven wel nog op aanmaakdatum gesorteerd.
Tegelijkertijd voorzagen we ook een opkuis waarbij oude suggesties verwijderd werden uit de lijst.

Tagbare pagina’s
Pagina’s zijn nu ook te taggen en kunnen zo toegevoegd worden aan een ‘gerelateerde items’ carousel. Een intro-veld werd ook voorzien omdat dit nodig is bij gebruik in die widget. Lees meer over hoe dit werkt op het leerplatform.

Formulieren
Een extra token “webform:description-plain” is beschikbaar. Dit kun je eventueel gebruiken in bevestigingspagina’s / mails en stript onnodige html-karakters uit de tekst.

Mijn Bibliotheek

Meerdere items verwijderen van een lijst
Bij gebruikerslijsten is het nu mogelijk om in één beweging meerdere items te verwijderen van een lijst. Hiervoor werd een selectie-optie toegevoegd.

Optimalisatie paginering-mechanisme
In de vorige release voegden we om performantieredenen paginering toe aan de gebruikerslijsten. We optimaliseerden die implementatie nog door er voor te zorgen dat een helemaal ingeladen lijst niet meer opnieuw ingeladen moet worden als je binnen één gebruikerssessie terugkeert naar de lijst.

Bugfixes en varia

 • Ontbrekende Franse vertalingen werden toegevoegd aan de schermen voor online betalen.
 • De cookieverklaring werd bijgewerkt in functie van de wijziging van Google Analytics naar Piwik Pro voor de website-analytics.
 • Na de wijziging aan de publiekslijsten doken een aantal bugs op met de sortering, het verwijderen van sommige items en de werking van publiek gedeelde lijsten. Die issues zijn nu verholpen.
 • Verdwenen spaties in metadata terug toegevoegd (bv. bij beschikbaarheidsinfo uitgeleende items)
 • Zoekresultaat-link in doorkijkblok naar bibliotheek.be werkt terug correct.

Release dinsdag 12 maart 2024

Mijn Bibliotheek

Sneller laden welkomstscherm Mijn Bibliotheek
Wanneer een gebruiker veel lidmaatschappen gekoppeld heeft aan zijn Mijn Bibliotheek profiel kon het erg lang duren eer het welkomstscherm in beeld verscheen of kon zich zelfs een timeout voordoen. De manier waarop de informatie voor de lidmaatschappen wordt opgehaald werd nu gewijzigd. Je zult zien dat na het aanmelden het scherm sneller in beeld verschijnt en dat er spinners zichtbaar zijn terwijl blok per blok de informatie wordt opgehaald.

Optimalisaties pagina gebruikerslijsten
Lange ‘Mijn lijsten’ in Mijn Bibliotheek zorgden ook voor lange laadtijden en timeouts. We vangen dit nu op door paginering te voorzien zodat niet langer alle items in één keer opgehaald worden. Tegelijkertijd voorzien we ook een nieuwe functie waarbij je binnen een lijst kunt filteren op de gelezen / te-lezen status.

Op de overzichtspagina van al je lijsten werden dan weer sorteeropties toegevoegd (op titel of op datum van aanmaak).

Catalogus vernieuwingen

 • Fundel-materialen kregen een eigen icoon.
 • Bibliotheek.be: bij de beschikbaarheidsinformatie werd de tekstverwoording geoptimaliseerd voor biblocaties die het item in kwestie niet in bezit hebben zodat niet langer de indruk wordt gewekt dat het om uitgeleende exemplaren gaat.
 • Integratie van Sooner filmcollectie voorbereid. Binnenkort zal deze digitale collectie ook zichtbaar zijn in de catalogus bij bibliotheken die de filmstreaming dienst afnemen.

Catalogus performantie

In vorige release notes berichten we over de maatregelen die we getroffen hebben om de performantie op piekmomenten (voornamelijk woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag) te verbeteren. Ondanks alle wijzigingen aan de code om de load op de catalogus-api te verminderen blijft dit een probleem en sommige optimalisaties die we toepasten blijken helaas ook ongewenste neveneffecten te hebben op de performantie. Het verbeteren van de performantie is voor ons een top-prioriteit en we blijven hier verder aan werken tot die terug goed zit. In deze 12 maart release zit alvast terug een kleine optimalisatie en op 13 maart vindt ook een infrastructuur-upgrade plaats waarbij extra geheugen wordt voorzien. Vervolgens bekijken we met de leveranciers of dit voldoende effect heeft en indien niet zullen we nog extra ingrepen laten uitvoeren.

Bugfixes en varia

 • Catalogus: soms waren de biblocaties niet zichtbaar / niet te kiezen bij de zoekbox. Het mechanisme om de locatie-gegevens op te halen en op te slaan werd robuuster gemaakt om dit te voorkomen. Dezelfde fix zou ook moeten voorkomen dat bepaalde carousel-tabs soms wel en soms niet getoond worden.
 • Catalogus: bij doorklikken naar lokale beschikbaarheid via bibliotheek.be kwam je op de homepagina uit van de lokale bib i.p.v. op het detailscherm van het catalogus-item. De link werkt nu terug zoals het hoort.
 • Catalogus: het totale aantal exemplaren in de samenvatting van de beschikbaarheid klopte soms niet bij regiobibliotheken.
 • Mijn Bibliotheek: soms geeft Wise geen nieuwe datum door wanneer uitleningen verlengd worden. Omdat dit een verwacht veld is verscheen dan een foutboodschap. Als de verlenging gelukt is maar geen nieuwe datum bevat tonen we niet langer de foutboodschap.

Release dinsdag 6 februari 2024

Mijn Bibliotheek

In de leenhistoriek kun je nu ook zoeken op auteur en werd een sorteeroptie toegevoegd.

Catalogus

 • De paginering om te navigeren door verschillende pagina’s zoekresultaten wordt nu ook bovenaan de zoekresultaten hernomen. Tot nu toe stond die enkel onderaan.
 • De dummy-covers voor materialen waar we de cover niet van hebben werden opgefrist. Ze zijn niet langer grijs, maar kregen per ‘familie’ materialen een fris kleurtje. Enkele voorbeelden:
 • Bij de beschikbaarheidsinformatie op een detailpagina werd op jullie vraag het deel van het etiket dat vet geprint wordt omgedraaid. De weergave is nu meer in lijn met hoe het op de etiketten ook is.
 • Een nieuwe reeks vrij ingrijpende optimalisaties aan hoe de aquabrowser-api gebruikt wordt door de website is geïmplementeerd met als doel het verhogen van de performantie van de bibwebsites op drukke momenten. Meer data wordt nu gecached en waar het niet nuttig is laten we api-calls weg vallen (bv. bij het doorkijkblok naar de Vlaamse catalogus tonen we geen beschikbaarheidsinfo meer).

CMS

Bij agenda-items die in de site zelf aangemaakt worden is het nu ook mogelijk om een knop te plaatsen in de praktische informatie rubriek die je rechts ziet staan.

Bugfixes en varia

 • Mijn Bibliotheek: bij het koppelen van een extra lidmaatschap werkte het formulier niet goed als je de Enter-toets gebruikte om door te gaan i.p.v. te klikken op een knop. Nu gaat het ook met toetsenbordnavigatie terug goed.
 • CMS: het ‘snelmenu’ dat bovenaan lange pagina’s gezet kan worden om snel naar bepaalde koppen op die pagina te navigeren verscheen niet meer. Dit was een bug door de Drupal 10 update en werd verholpen.
 • Vertalingen van gedeelde contentpagina’s kwamen niet meer door bij het pushen van de content naar de sites.
 • Oude code die nog naar Google Analytics verwees is weggehaald nu de sites over zijn naar Piwik Pro voor de webstatistieken. De cookieverklaring wordt ook navenant aangepast.
 • De ‘net binnen’ en ‘magazijn’ beschikbaarheids-statussen worden nu terug altijd correct weergegeven (aquabrowser-release eind januari).
 • De verwoording van de beschikbaarheidsstatus van de regio die je op zoekresultatenpagina’s kunt zien verwijst terug correct naar het regioniveau (aquabrowser-release eind januari).
 • De index ‘platform’ voor games (bv. Nintendo Switch) werkt nu correct bij klikken op de metadata-links in de catalogus (aquabrowser-release eind januari).