2020-2023
Cijfers raadplegen in de Mijn Bibliotheekadministratie

Log in met jouw Mijn Bibliotheekprofiel bij de Mijn Bibliotheek Administratie via https://mijn.bibliotheek.be/administratie.

Onder ‘Rapportering’ heb je:

  • Bibliotheekwebsites (2020-2022)
  • Bibliotheekwebsites (2023-heden)

Uiteraard kun je na een keuze voor één van die periodes ook enkel de cijfers voor die periode zien. Hou hier rekening mee bij het kiezen van de periode:

De cijfers (tot en met 2023) die je kunt opvragen zijn:

  • Algemeen gebruik: aantal websitebezoekers en bezochte pagina’s
  • Zoekacties: aantal zoekvragen dat werd ingegeven
  • Gebruik Detailpagina’s: aantal catalogus detailpagina’s dat werd opgeroepen
  • Gebruik Beschikbaarheidsinformatie: aantal keer dat werd doorgeklikt op ‘waar staat het’
  • Gebruik Verfijningen: toont hoe vaak welke verfijningen (hoofdcategorieën) werden gebruikt

Google Analytics cijfers zijn steeds een benadering en nooit exact. Je kunt er trends mee aflezen tussen verschillende maanden, maar niet stellen dat dit exact het aantal sitebezoekers per maand was. Specifiek voor de beschikbaarheidsinfo moet je ook in het achterhoofd houden dat gebruikers niet per sé moeten klikken op ‘waar staat het’ om deze te bekijken. En voor verfijningen kan een klik zowel het ‘aan’ als het ‘uit’ zetten van een verfijning betekenen.

De cijfers van de periodes 2020-2022 en 2023 zijn ook niet één op één te vergelijken doordat Google Analytics 4 anders meet dan de vorige versie van Google Analytics.

Een uitgebreide handleiding bij de rapporteringsmodule van Mijn Bibliotheek kun je hier downloaden: