Toegang voor scholen, cc/gc’s en educatieve partners

Deel je abonnement op Krantenkiosk en/of Krantenarchief zonder meerkost met het cultuur- of gemeenschapscentrum, de lagere en secundaire scholen op je grondgebied én je educatieve partners in je gemeente of stad, op voorwaarde dat ze vaste IP-nummers hebben voor toegang tot internet in hun lokalen.

Stuur een ondertekende versie van onderstaande overeenkomst naar servicedesk@cultuurconnect.be. Na ontvangst van het formulier krijgt het cultuur-of gemeenschapscentrum, de school of de educatieve partner binnen de 5 werkdagen toegang tot de betreffende dienst. De bibliotheek ontvangt hiervan een bevestiging. 

Tip!

Scholen kunnen de toegang tot Krantenarchief integreren in een online leerplatform, zoals Smartschool. Geef toegang aan volkshogescholen, organisaties voor basiseducatie, organisaties voor Nederlands als tweede taal of gemeentelijke locaties waar regelmatig educatieve activiteiten van de bibliotheek plaatsvinden.

Terug naar de overzichtspagina van Krantenarchief en Krantenkiosk op het leerplatform