Release dinsdag 12 maart 2024

Mijn Bibliotheek

Sneller laden welkomstscherm Mijn Bibliotheek
Wanneer een gebruiker veel lidmaatschappen gekoppeld heeft aan zijn Mijn Bibliotheek profiel kon het erg lang duren eer het welkomstscherm in beeld verscheen of kon zich zelfs een timeout voordoen. De manier waarop de informatie voor de lidmaatschappen wordt opgehaald werd nu gewijzigd. Je zult zien dat na het aanmelden het scherm sneller in beeld verschijnt en dat er spinners zichtbaar zijn terwijl blok per blok de informatie wordt opgehaald.

Optimalisaties pagina gebruikerslijsten
Lange ‘Mijn lijsten’ in Mijn Bibliotheek zorgden ook voor lange laadtijden en timeouts. We vangen dit nu op door paginering te voorzien zodat niet langer alle items in één keer opgehaald worden. Tegelijkertijd voorzien we ook een nieuwe functie waarbij je binnen een lijst kunt filteren op de gelezen / te-lezen status.

Op de overzichtspagina van al je lijsten werden dan weer sorteeropties toegevoegd (op titel of op datum van aanmaak).

Catalogus vernieuwingen

 • Fundel-materialen kregen een eigen icoon.
 • Bibliotheek.be: bij de beschikbaarheidsinformatie werd de tekstverwoording geoptimaliseerd voor biblocaties die het item in kwestie niet in bezit hebben zodat niet langer de indruk wordt gewekt dat het om uitgeleende exemplaren gaat.
 • Integratie van Sooner filmcollectie voorbereid. Binnenkort zal deze digitale collectie ook zichtbaar zijn in de catalogus bij bibliotheken die de filmstreaming dienst afnemen.

Catalogus performantie

In vorige release notes berichten we over de maatregelen die we getroffen hebben om de performantie op piekmomenten (voornamelijk woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag) te verbeteren. Ondanks alle wijzigingen aan de code om de load op de catalogus-api te verminderen blijft dit een probleem en sommige optimalisaties die we toepasten blijken helaas ook ongewenste neveneffecten te hebben op de performantie. Het verbeteren van de performantie is voor ons een top-prioriteit en we blijven hier verder aan werken tot die terug goed zit. In deze 12 maart release zit alvast terug een kleine optimalisatie en op 13 maart vindt ook een infrastructuur-upgrade plaats waarbij extra geheugen wordt voorzien. Vervolgens bekijken we met de leveranciers of dit voldoende effect heeft en indien niet zullen we nog extra ingrepen laten uitvoeren.

Bugfixes en varia

 • Catalogus: soms waren de biblocaties niet zichtbaar / niet te kiezen bij de zoekbox. Het mechanisme om de locatie-gegevens op te halen en op te slaan werd robuuster gemaakt om dit te voorkomen. Dezelfde fix zou ook moeten voorkomen dat bepaalde carousel-tabs soms wel en soms niet getoond worden.
 • Catalogus: bij doorklikken naar lokale beschikbaarheid via bibliotheek.be kwam je op de homepagina uit van de lokale bib i.p.v. op het detailscherm van het catalogus-item. De link werkt nu terug zoals het hoort.
 • Catalogus: het totale aantal exemplaren in de samenvatting van de beschikbaarheid klopte soms niet bij regiobibliotheken.
 • Mijn Bibliotheek: soms geeft Wise geen nieuwe datum door wanneer uitleningen verlengd worden. Omdat dit een verwacht veld is verscheen dan een foutboodschap. Als de verlenging gelukt is maar geen nieuwe datum bevat tonen we niet langer de foutboodschap.

Release dinsdag 6 februari 2024

Mijn Bibliotheek

In de leenhistoriek kun je nu ook zoeken op auteur en werd een sorteeroptie toegevoegd.

Catalogus

 • De paginering om te navigeren door verschillende pagina’s zoekresultaten wordt nu ook bovenaan de zoekresultaten hernomen. Tot nu toe stond die enkel onderaan.
 • De dummy-covers voor materialen waar we de cover niet van hebben werden opgefrist. Ze zijn niet langer grijs, maar kregen per ‘familie’ materialen een fris kleurtje. Enkele voorbeelden:
 • Bij de beschikbaarheidsinformatie op een detailpagina werd op jullie vraag het deel van het etiket dat vet geprint wordt omgedraaid. De weergave is nu meer in lijn met hoe het op de etiketten ook is.
 • Een nieuwe reeks vrij ingrijpende optimalisaties aan hoe de aquabrowser-api gebruikt wordt door de website is geïmplementeerd met als doel het verhogen van de performantie van de bibwebsites op drukke momenten. Meer data wordt nu gecached en waar het niet nuttig is laten we api-calls weg vallen (bv. bij het doorkijkblok naar de Vlaamse catalogus tonen we geen beschikbaarheidsinfo meer).

CMS

Bij agenda-items die in de site zelf aangemaakt worden is het nu ook mogelijk om een knop te plaatsen in de praktische informatie rubriek die je rechts ziet staan.

Bugfixes en varia

 • Mijn Bibliotheek: bij het koppelen van een extra lidmaatschap werkte het formulier niet goed als je de Enter-toets gebruikte om door te gaan i.p.v. te klikken op een knop. Nu gaat het ook met toetsenbordnavigatie terug goed.
 • CMS: het ‘snelmenu’ dat bovenaan lange pagina’s gezet kan worden om snel naar bepaalde koppen op die pagina te navigeren verscheen niet meer. Dit was een bug door de Drupal 10 update en werd verholpen.
 • Vertalingen van gedeelde contentpagina’s kwamen niet meer door bij het pushen van de content naar de sites.
 • Oude code die nog naar Google Analytics verwees is weggehaald nu de sites over zijn naar Piwik Pro voor de webstatistieken. De cookieverklaring wordt ook navenant aangepast.
 • De ‘net binnen’ en ‘magazijn’ beschikbaarheids-statussen worden nu terug altijd correct weergegeven (aquabrowser-release eind januari).
 • De verwoording van de beschikbaarheidsstatus van de regio die je op zoekresultatenpagina’s kunt zien verwijst terug correct naar het regioniveau (aquabrowser-release eind januari).
 • De index ‘platform’ voor games (bv. Nintendo Switch) werkt nu correct bij klikken op de metadata-links in de catalogus (aquabrowser-release eind januari).