Oefeningen: Klanten zoeken, klantgegevens wijzigen, nieuwe klanten toevoegen

OPDRACHT 1 = KLANTEN ZOEKEN

Zoek klanten op en noteer de gegevens op het bijgevoegd formulier:

 • Zoek direct via menu Klant
 • Zoek via vorige lijst (om bv. binnen dezelfde familienaam te blijven) via menu Klant
 • Gebruik de herstelknop in het zoek-dialoogkader om het kader leeg te maken
 • Verzet het vinkje in het zoek-dialoogkader eens om je zoekresultaat te beperken tot eigen bib (instantie) of verbreden naar Dijk92 (netwerk) → Zit je in een samenwerkingsverband, dan kan je het zoekresultaat verbreden door ‘netwerk’ aan te vinken
 • Zoek eens een familienaam met veel resultaten zodat je ook het scrollen met het pijltje oefent.
 • Noteer zowel klanten met geldig als ongeldig lidmaatschap [ivm volgende opdracht] NB: deze opdracht kan lastig zijn voor bibliotheken zonder samenwerkingsverband en gratis lidmaatschap: ongeldige lidmaatschappen komen dan bijzonder weinig voor 
 • Noteer zowel klanten uit de eigen bib als leden van je samenwerkingsverband (bv. Dijk 92)

Gebruik je het menu, zeg in je hoofd ook telkens de sneltoets combinatie. Zo heb je meer kans dat je die zal onthouden en een volgende keer al kan gebruiken.

OPDRACHT 2 = KLANTGEGEVENS WIJZIGEN

Open klantgegevens voor onderstaande opdrachten en hou hierbij items in bezit in de gaten. Zit er eentje tussen met titels thuis? Noteer dit in de tabel:

 • Open de klantgegevens van je eerste 4 namen en wijzig het e-mailadres
 • Open de klantgegevens van klant 5 tot 10 en verander (muteer) hun abonnement naar een andere categorie bv. leerkracht, jeugd MIA …
 • Open klantgegevens van klant 11-14 en pas hun voorkeur aan, bv. geen bonnetje en/of een maning per brief ipv. standaard per mail
 • Open klantgegevens van klant 15-18 en voeg een melding toe. Kies zelf je boodschap en noteer die dan in het juiste veld (enkel intern bedoeld of ook extern voor de klant?). Zet een kruisje in de lijst bij de klanten met een melding, die heb je later nodig bij balie-opdrachten. 
 • Open klantgegevens van klant 19-20 en geef ze een nieuwe pas.

Je mag bovenstaande opdrachten ook combineren en meerdere zaken toepassen bij bv. enkel de bovenste 10 klanten. 

OPDRACHT 3 = NIEUWE KLANTEN TOEVOEGEN 

Gebruik je klantenlijst om een nieuwe klant toe te voegen. Vermits je geen e-ID hebt om uit te lezen moet je eerst:

 • ofwel een blanco klantenpas inscannen. Je kan hier de naam van je klant op noteren en de pas gebruiken aan de pc’s met scanner voor de rest van je oefeningen.
 • ofwel V in het barcodeveld typen om een automatische barcode te genereren.

Nu kan je via voornaam, achternaam en geboortedatum uit je klantenlijstvgebruiken om de klant op te zoeken in de Wise-databank en eventuele dubbels bloot te leggen. 

 • Selecteer klanten uit je lijst met geldig en ongeldig lidmaatschap. Zo merk je het verschil in dialoogkaders. Schrijf deze klanten (opnieuw) in.
 • Herhaal de test met enkele namen van personen die volgens jou geen bibliotheeklid zijn en waarvan je de geboortedatum kent.

Trainersuggestie

Oefening op Zoeken naar en wijzigen van klanten

Geef je zelf les over Wise? Vraag nu aan je collega’s om…

 • een klant te zoeken: scan de barcode van de lenerspas of gebruik een eID
 • een klant te zoeken op naam en op adres
 • een klant te zoeken via exemplaarnummer: scan het exemplaarnummer of de barcode in
 • een klant te zoeken op hetzelfde adres
 • eens meer dan 30 leners tevoorschijn te halen door te zoeken naar een courante naam in jouw stad/dorp
 • een klant te zoeken op geboortedatum in het volgende formaat: 08-11-1979
 • een adres te wijzigen
 • een melding toe te voegen
 • aan te geven dat de klant geen inleverattentie wil
 • aan te geven dat de klant herinneringen wil ontvangen via brief ipv via mail door voor ‘Formulier’ te kiezen (eigenschappen)
 • een kaart te vervangen
 • een volgpas toe te voegen
 • een klant manueel te blokkeren, met einddatum en tekst