Oefening op Betalingen

Trainersuggestie: Geef je zelf les over Wise aan collega’s?

Vraag nu aan je collega’s om…

  • een klant te zoeken en te bekijken hoeveel boete hij moet betalen
  • het totaal aantal lopende boetes te registreren
  • een boete aan de klant kwijt te schelden
  • een ouder de boete voor een kind te laten betalen: Let erop dat de relatie tussen de ouder en het kind al gelegd is, of bekijk hoe je die moet leggen in de les ‘Speciale leners en relaties’
  • een foute betaling te herstellen
  • een aantal winkelverkopen voor een klant te boeken