Nieuwsbrief verzenden in Mailchimp

De nieuwsbrief importeren in Mailchimp

 • Ga in Mailchimp naar het onderdeel Campaigns.
 • Maak een nieuwe campaign (nieuwsbrief) aan via de knop Create Campaign.
 • Kies de optie Email.
 • Geef de nieuwsbrief een passende naam. Dit is een interne naam, die enkel zichtbaar is voor de beheerders van de Mailchimp-account. Klik op Begin.
 • Klik op Add Recipients om een groep van ontvangers te selecteren. Selecteer de gewenste groep/lijst en klik op Save.
 • Pas eventueel de From aan. Dit is het mailadres dat gebruikt zal worden om de mails te versturen.
 • Klik op Edit Subject om het onderwerp en de eerste regel van de mail in te vullen. Dit wordt in de meeste mailprogramma’s getoond nog voor de ontvanger de mail effectief opent.
 • Klik op Design Email om je nieuwsbrief op te stellen.
 • Kies bovenaan voor Saved Templates. Daar vind je de nieuwsbrief die je in het CMS gemaakt hebt terug. Klik op de juiste template.

De nieuwsbrief testen

Klik vervolgens bovenaan op Preview and Test. Hier kan je een previewmodus openen, of de nieuwsbrief als test naar jezelf mailen, zodat je kan zien hoe die getoond wordt in je mailprogramma.

De nieuwsbrief versturen

 • Klik op de knop Save and Close  om terug te keren naar het campagnescherm en de verzending op te starten.
 • Klik bovenaan op de knop Send om meteen te versturen, of op Schedule om het in te plannen. Volg de verdere stappen op het scherm.