MB-berichten en deze versturen vanuit de MB-admin

Een nieuwe functionaliteit sinds de bibliotheekwebsite is de berichten-inbox. Elke gebruiker (per MB-profiel) kan berichten ontvangen en deze raadplegen in de bibwebsite via het gebruikersmenu. Een nieuw bericht wordt aangegeven met een rood notificatie-bolletje.

Soorten Mijn Bibliotheek-berichten

1. Berichten aangemaakt in de Mijn Bibliotheek-administratie

Elke MB-beheerder kan berichten versturen naar de MB-gebruikers van zijn bibliotheek via de MB-admin. Zie hiervoor het laatste titeltje op deze pagina.

2. Automatische berichten op basis van gegevens in Mijn Bibliotheek of het bibliotheeksysteem

De optie “automatisch berichten creëren” is een optie die Cultuurconnect aan of uit kan zetten op vraag van de bibliotheek. Wanneer deze optie aan staat, verstuurt Mijn Bibliotheek bepaalde berichten automatisch aan de gebruikers.

Deze berichten worden ’s nachts aangemaakt bij het synchroniseren van de gegevens in Mijn Bibliotheek met het bibliotheeksysteem.

Volgende berichten worden automatisch verstuurd:

  • waarschuwingsbericht over het naderen van de vervaldatum van het lidmaatschap (zie puntje 9 op deze pagina voor meer informatie)
  • bericht over het effectieve verlopen van het lidmaatschap
  • bericht bij het verlengen van het lidmaatschap (alleen als een van beide vorige berichten werd verstuurd)
  • berichten aan de lener uit Brocade of Wise – deze komen door via de webservice van de bibliotheeksystemen. Deze worden voorafgegaan met de tekst “Een bericht van de bib:” gevolgd door de notitie die in het bibliotheeksysteem werd ingevoerd.

Berichten in de bibliotheekwebsite

De gebruiker kan berichten lezen en als gelezen markeren. Zolang er niet geklikt wordt op “Markeer als gelezen”, blijft de rode notificatie in het gebruikersmenu en blijft het bericht zelf geel gekleurd alsof het ongelezen is.

Berichten hebben drie mogelijke statussen:

  • ongelezen
  • gelezen
  • gearchiveerd

Alleen berichten met statussen ongelezen en gelezen worden getoond in de berichteninbox, met een maximum van 100 berichten.

De regels voor het archiveren (en dus het verdwijnen uit de inbox):

  • gelezen berichten blijven nog 1 jaar beschikbaar en worden dan gearchiveerd
  • nieuwe berichten worden gearchiveerd als ze 2 jaar oud zijn.

Een bericht versturen in de MB-admin

Een MB-admin bericht wordt verstuurd naar alle Mijn Bibliotheekprofielen waar een lidmaatschap van jouw bibliotheek aan gekoppeld is. Om het bericht te versturen klik je links, onder de rubriek ‘beheer’, op ‘berichten’. Zo open je het venster waar je het bericht kan intikken en versturen.

Onderaan bij ‘Preview‘ kan je zien hoe het bericht er in de inbox van de bestemmeling zal uitzien. Om het bericht op te maken kan je, indien gewenst, gebruik maken van HTML maar dat hoeft niet.

Er is ook een ‘berichtenarchief‘. Daar kan je eerder verstuurde berichten nog eens nalezen door te klikken op ‘open detail’.