Historiek Online Betalingen consulteren in MB-admin

Enkel voor bibs die de dienst Online Betalen aanbieden

Bibliotheekmedewerkers die daartoe de rechten hebben gekregen van de lokale MB admin beheerder kunnen in de MB administratie een historiek oproepen van alle online betalingen. In de praktijk zul je dit enkel nodig hebben wanneer zich een probleem of dispuut met een betaling zou voordoen.

  1. Log in op de MB adminstratie
  2. Kies in het menu de optie Beheer betalingen:

Onderaan dit overzicht vind je ook een optie terug om de transacties te exporteren naar een csv bestand. Zo kun je eventueel verder zelf rapporten maken in excel. 🛈 tip: in die export wordt een punt gebruikt als scheidingsteken voor de bedragen, in excel kan het nodig zijn om die naar komma’s om te zetten

Wanneer je het detail van een betaling opent zie je het precieze bedrag, de betaalde kosten in kwestie en de gegevens van de gebruiker:

Onverwerkte of fout gelabelde betalingen

Mocht door een onverwacht technisch probleem een betaling niet verwerkt raken in het bibliotheeksysteem dan kun je betalingen zien staan met de status ‘in verwerking’. Als zou blijken dat de gebruiker wel degelijk betaald heeft (na controle in bankomgeving bv.), maar dit dus door een onbekende technische storing (aan zijn kant of in de bibwebsite) niet is geregistreerd, dan kun je op het detailscherm van de transactie alsnog manueel de betaling als geslaagd markeren:

Mocht je naar aanleiding van een melding van een klant én na verificatie via de bankafschriften merken dat een status als ‘geannuleerd’ of ‘betaald en afgehandeld’ toch niet klopt dan dien je in Wise manueel de registratie te corrigeren (kwijtschelden of manueel opnieuw toevoegen). In MB admin hoef je in dat geval niets te doen.

Specifieke betalingen terugvinden in andere systemen

In Wise kun je bij een klantrecord een historiek van betalingen oproepen. Online betalingen herken je aan hun bank-code:

Van de betaalprovider kreeg je als bib normaalgezien ook toegang tot een beheeromgeving waar je een historiek van alle betalingen kunt terugvinden. Voor meer uitleg hierover kun je je wenden tot de WorldLine helpdesk.

Deze omgeving ziet er zo uit:

De order-referentie komt overeen met het id in de Mijn Bibliotheek administratie.